คำไทยที่ยืมมาจากภาษาจีน

รูปภาพของ chrprasert

ภาษาจีนเป็นภาษาของชาติที่มีอารยธรรมมานานตั้งแต่โบราณ คนไทยรับภาษาจีนโดยผ่านการติดต่อค้าขาย การรับสิ่งของจากจีนมาใช้และทางด้านวรรณกรรม วรรณคดี
หลักสังเกตคำไทยที่ยืมมาจากภาษาจีนดังต่อไปนี้

๑. คำที่มาจากภาษาจีนที่เรารับมาใช้ส่วนมากจะเป็นคำที่เป็นชื่อของอาหารการกิน เช่น ก๋วยเตี๋ยว เต้าทึงแป๊ะซะ เป็นต้น
๒.. คำไทยที่รับมาจากภาษาจีนส่วนหนึ่งเป็นคำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เรารับมาจากชาวจีน เช่น ตึก เก้าอี้ ฮวงซุ้ย เก๋ง เป็นต้น
๓. คำไทยที่รับมาจากภาษาจีนส่วนหนึ่งเป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าและการจัดระบบทางการค้า เช่น กุ๊ย เจ๋ง บ๋วย เป็นต้น
๔. คำไทยที่รับมาจากภาษาจีนส่วนมากจะใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ตรีและจัตวา เช่น ตุ๊ย เก๋ง อู๋ เป็นต้น
ตัวอย่างคำไทยที่ยืมมจากภาษาจีน

ตัวอย่างคำไทยที่ยืมมาจากภาษาจีน

ก๊ง หน่วยตวง
ก๋ง ปู่
กงเต๊ก การสวดส่งวิญญาณ
กงสี คณะ กลุ่ม
ก๋วยเตี๋ยว อาหารชนิดเส้นใหญ่
กะหล่ำ ผักชนิดหนึ่ง
กั๊ก หนึ่งในสี่
กังฉิน ไม่ซื่อตรง
ก๋า องอาจ ร่าเริง
ก๋ากั่น  เก่งกาจ
กุ๊ย ผี เปรต
กุยเฮง เสื้อชนิดหนึ่ง
เก๊ ปลอม
เก๋ คัดเลือกดีแล้ว
เก๊ก ขับไล่
เก๋ง อาคารที่มียอดตรงกลางสูงขึ้น
เกาเหลา อาหารประเภทแกงจืด
เก้าอี้ ที่นั่ง
เกี้ยว อาหารชนิดหนึ่ง
เกี๊ยะ รองเท้าไม้
โก พี่
โก๋ ขนมชนิดหนึ่ง
เข่ง ภาชนะที่สานใช้ใส่ของ
เขียม จำกัด ประหยัด 
เค้า สมบูรณ์
งิ้ว การแสดงของจีน
จ๋อ นั่ง
จับกัง คนงานใช้แรงงาน
จับฉ่าย อาหารที่ใช้ผักต้มผสมหลายชนิด
เจ๊ก ลุง
เจ๊ง ขาดทุน เสียหายไปหมด
เจ๊า เลิกกัน
เจี๊ยบ เย็น
แจ, เจ รวดเร็ว
แจว เครื่องเรือ
โจ๊ก ข้าวต้ม
ฉาง ที่เก็บข้าว
เฉ่ง ชำระเงิน
แฉ เอาออกให้ดู
ชาด สีแดง
ซวย โชคร้าย
ซินแส หมอ หมอดู
ซีอิ้ว เครื่องปรุงอาหารชนิดหนึ่ง
เซ้ง ขาย
เซ้ง ซื้อต่อ
เซงลี้ กิจการค้า
เซียน เทวดา
เซียมซี กระดาษสำหรับเสื่ยงทาย
เซี้ยว กวน ยั่วเย้า

แซ่ โคตร สกุล
แซยิด วันเกิด
ต๋ง ค่าธรรมเนียม
ตงฉิน  ซื่อตรง
ตอง ครบชุด
ตะหลิว ช้อนโลหะขนาดใหญ่
ตั๋ว กระดาษที่ใช้เป็นเครื่องหมาย
ตามตกลงกันไว้
ตั้วโผ หัวหน้านักแสดง
ติ้ว ไม้เสี่ยงทาย
ตุ๋น หลอกลวง
ตุ๊ย เอาหมัดกระแทก
ตู้ เครื่องเรือนใช้เก็บของมีฝาปิด
เต๊ง ชั้นบน
เต๋า วัตถุหกเหลี่ยม
เต้าเจี้ยว ถั่วดอง
เต้าหู้ อาหารชนิดหนึ่งทำจากถั่ว
เตียง เครื่องเรือนใช้นอน
โต๊ะ เครื่องเรือนขนาดใหญ่คู่กับเก้าอี้
ไต้ก๋ง นายท้ายเรือ
เถ้าแก่ หัวหน้า
บ๊วย สุดท้าย
บะฉ๋อ แกงทำจากหมูสับละเอียด
บะหมี่ อาหารชนิดเส้นเล็ก ๆ
ปุ้งกี๋ ภาชนะใส่ขยะนำไปทิ้ง
ปุ๋ย อาหารพืช
แป๊ะเจี๊ยะ กินเปล่า
โป๊ ส่งเสริมสิ่งบกพร่อง 
โป๊ะ แพจับปลา
ผ้าผวย ผ้าห่ม
พะยี่ห้อ ตีตรา
โพงพาง เครื่องดักปลาขนาดใหญ่
โพย บัญชี
ยี่ห้อ ตรา เครื่องหมายการค้า
โรงเตี้ยม ที่พักคนเดินทาง
โล้ เรือ
โละ ตัดทิ้ง
สะละเปา ขนมชนิดหนึ่ง
สี่กั๊ก สี่แยก
เสี่ย คนร่ำรวย
โสหุ้ย ค่าใช้จ่าย
หมึก ของเหลวใช้เขียนกับปากกา
หยวน ปองดอง ตกลงกันได้
หลุด หาย
หวย เบอร์
หุ่น ตัวแทน สิ่งใช้แสดงแทนตัวละคร
หุ้น การรวมกัน
อั้งยี่ กลุ่มที่รวบรวมกำการอย่างลับ
อั้งโล่ เตาไฟ
อับ ตลับ
โอเลี้ยง เครื่องดื่มชนิดเย็น

 

 แบบฝึกหัด หลักสังเกตคำไทยที่ยืมมาจากภาษาจีน
                       เป็นภาษาจีน            ไม่เป็น
๑.ก๋ง                .....................             .................   
 ๒.กาล               .....................            .................          
 ๓.เก๋ง               .....................            
 ๔.กิจ               .....................              .................    
       
 ๕.จาน               .....................            
 ๖.แป๊ะเจี๊ยะ               .....................            
 ๗.เฮง               .....................            
 ๘.เจ๊ง               .....................            
 ๙.เจ๋ง               .....................            
๑๐.เจ้าฟ้า               .....................            
๑๑.เจ้าสัว               .....................            
๑๒.ซิงเกอร์               .....................            
๑๓.ซิงฮื้อ               .....................            
๑๔.บังคม               .....................            
๑๕.ตุ๊ย               .....................            
๑๖.เมตร               .....................            
๑๗.มิตร               .....................            
๑๘.บ๊วย               .....................            
๑๙.ลื้อ               .....................            
๒๐.เมตร               .....................            
๒๑.กั๊ก               .....................            
๒๒.ปุ้งกี๋               .....................            
๒๓.แป๊ะซะ               .....................            
๒๔.ตะหลิว               .....................            
๒๕.ฮวงโห               .....................            
๒๖.อิฐ               .....................            
๒๗.เจ๊า               .....................            
๒๘.ฮวงซุ้ย               .....................            
๒๙.เต้าฮวย               .....................            
๓๐.กวยจั๊บ               .....................            
๓๑.เกาเหลา               .....................            
๓๒.ศิลา               .....................            
๓๓.กังวล               .....................            
๓๔.เกี๊ยว               .....................            
๓๕.ตั้งฉ่าย               .....................            
๓๖.เจ๊ก               .....................            
๓๗.หรีด               .....................            
๓๘.ปราศรัย               .....................            
๓๙.พะโล้               .....................            
๔๐.จ๋อ               .....................            

จัดทำโดยนายประเสริฐ  ศรีราชพัฒน์  ร.ร.ฉวางรั้ชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช โทรฯ ๐๘๙๘๗๒๘๔๙๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์