ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

http://www.thaigoodview.com/node/152661

นายทรงกลด ทิพย์อาสน์ ม.3/4 เลขที่ 4 

http://www.thaigoodview.com/node/152642

นายณัฐชนน  ทวีพุดซา    ม.3/4    เลขที่ 28 

http://www.thaigoodview.com/node/152545

 

นาย ธุวานนท์ สามารถ ชั้น ม.3/4 เลขที่ 43 แก้ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/152623

นาย  นราธรณ์  เกตุกุล  ม.3/4  เลขที่ 7

ส่ง งาน หน่วย 3-4 ครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/152274

 

งานหน่วย 3-4 ของ นาย บัญชา วอนสันเทียะ ม.3/4ก เลขที่ 9(อันนี้แก้แล้วนะครับ) 

http://www.thaigoodview.com/node/152579

ด.ช.กฤษฎี กรินชัย ม.3/4 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/152348

นายยงยุทธ ใยไหม ม.3/4 เลขที่ 45

วิธีเปิดครับ ก็อบลิ้ง วางลงใน ช่อง URL ครับ ผมใช้วินโดว 7 64 bit มันไม่ยอมขึ้นฟ้าให้

http://www.thaigoodview.com/node/152545

นาย ธุวานนท์    สามารถ   ชั้น ม.3/4 เลขที่ 43 แก้ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/152545

นาย ธุวานนท์ สามารถ ชั้น ม.3/4 เลขที่ 43 แก้ใหม่

ธุวานนท์  ครูเปิดงานไม่ได้  ส่งผิดหรือเปล่า  ส่งให้ครูใหม่นะ

http://www.thaigoodview.com/node/152535

นาย ชุติวัต  ทองเสนา  ม.3/4  เลขที่ 29 ( แก้ไขใหม่ )

 

http://www.thaigoodview.com/node/152534

ด.ช.อัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย ม.3/4 เลขที่ 41 

http://www.thaigoodview.com/node/152532

เด็กชาย พิริยะพงศ์  แก้วกลาง  ม.3/4 เลขที่ 20 

http://www.thaigoodview.com/node/152525

ด.ช. ประเสริฐ สินปรุ ม.3/4 เลขที่40

http://thaigoodview.com/node/152524

 

ทุกงานครับจาร

นาย ธนธรณ์ ครบนพรัตน์ เลขที่27 

http://www.thaigoodview.com/node/152481

ด.ช.วงษ์เมือง หลวงเมือง ม.3/4 เลขที่ 2 

แก้ไขใหม่

 ด.ช.ธีรเดช พิมลนอก ม.3/4 เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/152458

ใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/152427

นายพชร  ลือชา ม.3/4 เลขที่ 5

นาย กิติศักดิ์ พิศนอก ม.3/4 เลขที่ 30 (แก้ไขใหม่)

http://www.thaigoodview.com/node/152425

http://www.thaigoodview.com/node/152426

ด.ช.พิชชากร  โลหณุต ม.3/4   เลขที่ 3     

http://www.thaigoodview.com/node/152423

ด.ช.ชัยวัฒน์ รักษ์กระโทก  ม.3/4 เลขที่ 24 

http://www.thaigoodview.com/node/152422

นายเกียรติชัย    ใจพุดซา   ม.3/4   เลขที่  35 

 

http://www.thaigoodview.com/node/152420

นายธุวานนท์ สามารถ ชั้น ม3/4 เลขที่43 

http://www.thaigoodview.com/node/152418

นาย พชรพล  สามชม ม.3/4ข เลขที่ 34 

http://www.thaigoodview.com/node/152417

ด.ช.ศุภกร ศรีน้อยเมือง ชั้น ม.3/4 เลขที่ 18  แก้ไขใหม่ครับ..

 

http://www.thaigoodview.com/node/152414

นายอภิสิทธิ์  อวยชัย  ชั้น  ม.3/4  เลขที่ 10 

http://www.thaigoodview.com/node/152413

นาย  เกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก ม.3/4ข เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/152410

นายวิสิฐ คล้ายเมืองปัก ชั้น ม.3/4 เลขที่38

 

http://www.thaigoodview.com/node/152407

นายศุภณัฐ อ่อนศรี ม.3/4 เลขที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์