ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

รูปภาพของ panuwat_rs111

http://www.thaigoodview.com/node/146522


นายภาณุวัฒน์  วงษ์ยงน้อย   ม.3/4ก   เลขที่  23 

http://www.thaigoodview.com/node/147356

 ด.ช. ศราวุธ  ชูเกาะ เลขที่48  ม.3/4 

http://www.thaigoodview.com/node/147353

ด.ช.ประเสริฐ  สินปรุ ม.3/4 เลขที่ 40 

http://www.thaigoodview.com/node/146546

ด.ช. ณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ ม.3/4ข เลขที่ 39 

http://www.thaigoodview.com/node/147350

ด.ช.กฤษฎี กรินชัย ม.3/4 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/146548

ด.ช. อภิสิทธิ์ อวยชัย  ม.3 / 4 เลขที่ 10  :D 

http://www.thaigoodview.com/node/147349

ด.ช.วงษ์เมือง หลวงเมือง ม.3/4 เลขที่ 2 

http://www.thaigoodview.com/node/147343

 

ด.ช.   ชยพฤฒ  พิมเสน  ม.3/4 เลขที่31

รูปภาพของ rsm50985

นายปุญญพัฒน์   เจริญสุข   ชั้น ม.3/4   เลขที่ 19 

http://www.thaigoodview.com/node/147344

http://www.thaigoodview.com/node/147265

ชื่อด.ช.พรหมวิวัฒน์  ลักษณะพรหม ชั้นม.3/4ก เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/146532

ด.ช.ชัยวัฒน์ รักษ์กระโทก ม.3/4 เลขที่ 24 

http://www.thaigoodview.com/node/147158

 

นายธนเสฏฐ์  รากเงิน ชั้น ม.3/4 ก เลขที่ 15 

 

http://www.thaigoodview.com/node/146520

นาย  ชุติวัต ทองเสนา ม. 3/4 เลขที่ 29 

http://www.thaigoodview.com/node/146686

ด.ช.ธีรเดช พิมลนอก ชั้น ม.3/4 เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/146684  

ด.ช.อภินัทธ์ อินทรมานวงศ์ ม.3/4 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/146665

เด็กชาย ธัชปรัชญ์  ดวงดี ม.3/4 เลขที่ 26 

http://www.thaigoodview.com/node/146535

นายธุวานนท์ สามารถ ชั้น ม.3/4 เลขที่ 43

ด.ช.ณภัฒร์  สุวรรณศร ม.3/4 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/146549

http://www.thaigoodview.com/node/146547

บัญชา  วอนสันเทียะ ม.3/4 เลขที่ 9 

http://www.thaigoodview.com/node/146527

ด.ช.นฤพล เสียงใหม่ ม.3/4 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/146544

ด.ช. วิสิฐ คล้ายเมืองปัก ชั้น ม.3/4 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/146542

นาย เกียรติชัย ใจพุดซา ม.3/4 เลขที่ 35 

http://www.thaigoodview.com/node/146541

นายยงยุทธ ใยไหม ม.3/4 เลขที่ 45

http://www.thaigoodview.com/node/146540

ด.ช.ธนกร  ทอดสูงเนิน ม.3/4 เลขที่ 36 

ชื่อ ด.ช. สุทธิพจน์ ทรัพย์บุญวิไล ชั้น ม.3/4 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/147368

http://www.thaigoodview.com/node/146518

ด.ช.ศุภณัฐ อ่อนศรี ม.3/4 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/146537

เกรียงศักดิื ตามเมืองปัก 3/4 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/146533#comment-form

ด.ช.สิทธิพงษ์ เถื่อนสันเทียะ ม.3/4 เลขที่ 22 CoolTongue outMoney mouth

http://www.thaigoodview.com/node/146534

ด.ช.ศุภกร ศรีน้อยเมือง ชั้น ม.3/4 เลขที่ 18

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29930