ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14  ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

3.โครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

4.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  อธิบายเป็นข้อ ๆ

5.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 - 4 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

 

http://www.thaigoodview.com/node/147309

ด.ช.นรวิชญ์ สิงหรา ม.3/14ข เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/147307

นายฐิติวุฒิ คุขุนทด ม.3/14 เลขที่ 6

ด.ช.ศักดา ศุภวชิรานันท์ ม.3/14ก เลขที่ 10

 http://www.thaigoodview.com/node/147308

http://www.thaigoodview.com/node/147306

นาย จักรกริช ภู่กิตติคุณ ม.3/14 เลขที่7 

http://www.thaigoodview.com/node/147305

ด.ช. วีรพงษ์  รักษ์พงษ์สิริ  ม.3/14  เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/147304 ชื่อ โชติพงษ์ ไพเราะ ชั้น ม.3/14 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/147302

ด.ช. ภัคกร  กิจนอกพุดซา ม.3/14  เลขที่ 21

ชื่อ กฤณพัฒน์ ธนวัฒน์จิณกุล ชั้น3/14 เลขที่ 39

 

http://www.thaigoodview.com/node/147303

 

http://www.thaigoodview.com/node/147300

ด.ช.นพรุจ ดวงกลาง ชั้น3/14ก เลขที่8 

http://www.thaigoodview.com/node/147301

ด.ช.พันธกานต์  คู่ตระกูล  3/14  เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/147299

 ด.ช. มังกร เทียมรัตน์  ม.3/14 เลขที่ 13 

http://www.thaigoodview.com/node/147297

ด.ช. พชรพล กุศลานุคุณ ม3/14ข เลขที่27

ส่งงาน

อัฐวุธ ห้าด่านจาก ม.3/14 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/146383

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์