คำที่มีตัวการันต์

คำที่มีตัวการันต์ คือ คำที่มีตัวอักษรที่มีไม้ทัณฑฆาต (อ์) กำกับอยู่ เพื่อไม่ให้ออกเสียงตัวอักษรนั้นๆ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
Cool กำกับเพื่อไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวเดียว เช่น เสน่ห์ หุ่นยนต์ อารมณ์ อาจารย์ อนุรักษ์ เป็นต้น Cool

Cool กำกับเพื่อไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะเเละสระ เช่น พันธ์ โพธิ์ สวัสดิ์ ยานัตถุ์ บริสุทธิ์ เป็นต้น Cool

Cool กำกับเพื่อไม้ให้ออกเสียงตัวอักษรหลายตัว เช่น กษัตริย์ พระลักษณ์ ศาสตร์ ภาพยนตร์ จันทร์ เป็นต้น Cool
    คำที่มีการันต์                   พวกเรานั้นควรสังเกต               การันต์เป็นสาเหตุ                      ที่ทำให้เสียงหายไป
              ลองดูตัวอย่างนี้                        จะเป็นที่หายสงสัย 
              แพทย์หมอไม่รอใคร                   อาทิตย์จันทร์วันอังคาร
              อารมณ์ไม่สมปอง                      ความทุกข์หมองสองสถาน
              พยากรณ์คนเมืองกาญจน์             ไม่ระรานเผ่าพันธุ์ใคร
              นิพนธ์และประพันธ์                     เข้าเขตขันธ์ที่เเห่งใหม่
              ทั้งหมดออกเสียงท้าย                ขาดตรงที่มีการันต์
ที่มาของรูปภาพ http://www.jugala.com/2009/10/12/historia-de-las-marcas-walt-disney/