มารยาท การอ่าน

รูปภาพของ stn38756

  มารยาทเป็นวัฒนธรรมทางสังคม
เป็นความประพฤติที่เหมาะสมที่ควร
  ซึ่งสังคม


ยอมรับและยกย่อง   ผู้มีมารยาทคือผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอน   ขัดเกลามาดีแล้ว  มารยาท
ในการอ่านแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บางคนอาจไม่รู้สึก แต่ไม่ควรมองข้าม
มารยาท

เหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าบุคคลนั้นได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีหรือไม่
อย่างไร ดังเช่น

ภาษิตที่ว่า "สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล"

 

มารยาททั่ว ๆ ไปในการอ่าน มีดังนี้.-
     ๑.
ไม่ควรอ่านเรื่องที่เป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น จดหมาย สมุดบันทึก

     ๒.
ในขณะที่มีผู้อ่านหนังสือ ไม่ควรชะโงกไปอ่านข้างหลังให้เป็นที่รำคาญและไม่ควร
แย่งอ่าน

     ๓.
ไม่อ่านออกเสียงดัง ในขณะที่ผู้อื่นต้องการความสงบ

     ๔.
ไม่แกล้งอ่านเพื่อล้อเลียนบุคคลอื่น

     ๕.
ไม่ควรถือวิสาสะหยิบหนังสือของบุคคลอื่นมาอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

     ๖.
ไม่อ่านหนังสือเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือมีการประชุม

     ๗.
เมื่ออ่านหนังสือในห้องสมุดหรือสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะ
ไม่ส่งเสียงดัง ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด

 กลับหน้าแรก

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 468 คน กำลังออนไลน์