เค้าโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นในร้านเสี่ยงโชค ม.2/13

เค้าโครงงานชื่อโครงงาน          ความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคชื่อผู้จัดทำโครงงาน            1.เด็กชายเกียรติยศ  พิบูลย์                     ม.2/13                   เลขที่ 3                                                2.เด็กหญิงกุลพิชฌา  บำรุงภักดิ์        ม.2/13     เลขที่ 14                                                3.เด็กหญิงณัฐชยา  อารีย์วงศ์            ม.2/13     เลขที่ 17สาขาของโครงงานที่ทำ     โครงงานคณิตศาสตร์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา            คุณครูกิตติมา  ฐิตะธรรมกุลที่มาและความสำคัญ                คนส่วนใหญ่มักมีความท้าทาย ชอบลุ้น โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคเพื่อให้ได้ของรางวัล แต่บางครั้งกว่าจะได้รางวัลนั้นมา เราอาจจะต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่เราทำอยู่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอาจจะไม่ได้รางวัลนั้นมา และอาจไม่รู้ว่าเป็นการเสียเปรียบในการจ่ายเงินเพื่อเอารางวัลมา และเพราะเหตุนี้คณะผู้จัดทำได้คิดที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคและจะทำให้เราไม่เสียเปรียบในการเสี่ยงโชคครั้งต่อๆไปวัตถุประสงค์                เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคเพื่อเอารางวัลสมมติฐาน                ถ้าลูกบอลสีขาวมีจำนวนมากที่สุด ดังนั้นในการเสี่ยงโชคให้ได้ลูกบอลสีแดงจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด    ตัวแปรตัวแปรต้น            จำนวนของลูกบอลแต่ละสีตัวแปรตาม           ลูกบอลที่หมุนได้ตัวแปรควบคุม    จำนวนครั้งในการหมุนวิธีการดำเนินการ                เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์1.อุปกรณ์บิงโก2.สีน้ำ 4 สี คือ ขาว เขียว แดง เหลือง3.กระดาษ4.ปากกาเมจิก5.ของรางวัลขั้นตอนการดำเนินการ1.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์2.นำอุปกรณ์บิงโกมาแบ่งเป็น 2 ส่วน2.1ตัวหมุน นำสีมาทาปกปิดความใส2.2ลูกบอลตัวเลขของบิงโก นำสีมาทาโดยแบ่งเป็นสี 4 สี คือ ขาว 20 แดง 5 เขียว 3 เหลือง 1 ลูก3.ทดลองโดยการหมุน 10 รอบ4.บันทึกผลการทดลอง  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                1.การศึกษาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในการเสี่ยงโชค                2.เพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์                3.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 395 คน กำลังออนไลน์