เค้าโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นในร้านเสี่ยงโชค ม.2/13

เค้าโครงงานชื่อโครงงาน          ความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคชื่อผู้จัดทำโครงงาน            1.เด็กชายเกียรติยศ  พิบูลย์                     ม.2/13                   เลขที่ 3                                                2.เด็กหญิงกุลพิชฌา  บำรุงภักดิ์        ม.2/13     เลขที่ 14                                                3.เด็กหญิงณัฐชยา  อารีย์วงศ์            ม.2/13     เลขที่ 17สาขาของโครงงานที่ทำ     โครงงานคณิตศาสตร์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา            คุณครูกิตติมา  ฐิตะธรรมกุลที่มาและความสำคัญ                คนส่วนใหญ่มักมีความท้าทาย ชอบลุ้น โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคเพื่อให้ได้ของรางวัล แต่บางครั้งกว่าจะได้รางวัลนั้นมา เราอาจจะต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่เราทำอยู่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอาจจะไม่ได้รางวัลนั้นมา และอาจไม่รู้ว่าเป็นการเสียเปรียบในการจ่ายเงินเพื่อเอารางวัลมา และเพราะเหตุนี้คณะผู้จัดทำได้คิดที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคและจะทำให้เราไม่เสียเปรียบในการเสี่ยงโชคครั้งต่อๆไปวัตถุประสงค์                เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคเพื่อเอารางวัลสมมติฐาน                ถ้าลูกบอลสีขาวมีจำนวนมากที่สุด ดังนั้นในการเสี่ยงโชคให้ได้ลูกบอลสีแดงจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด    ตัวแปร