เค้าโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นในร้านเสี่ยงโชค ม.2/13

เค้าโครงงานชื่อโครงงาน          ความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคชื่อผู้จัดทำโครงงาน            1.เด็กชายเกียรติยศ  พิบูลย์                     ม.2/13                   เลขที่ 3                                                2.เด็กหญิงกุลพิชฌา  บำรุงภักดิ์        ม.2/13     เลขที่ 14                                                3.เด็กหญิงณัฐชยา  อารีย์วงศ์            ม.2/13     เลขที่ 17สาขาของโครงงานที่ทำ     โครงงานคณิตศาสตร์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา            คุณครูกิตติมา  ฐิตะธรรมกุลที่มาและความสำคัญ                คนส่วนใหญ่มักมีความท้าทาย ชอบลุ้น โดยเฉพาะการเสี่ยงโชคเพื่อให้ได้ของรางวัล แต่บางครั้งกว่าจะได้รางวัลนั้นมา เราอาจจะต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่เราทำอยู่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอาจจะไม่ได้รางวัลนั้นมา และอาจไม่รู้ว่าเป็นการเสียเปรียบในการจ่ายเงินเพื่อเอารางวัลมา และเพราะเหตุนี้คณะผู้จัดทำได้คิดที่จะจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคและจะทำให้เราไม่เสียเปรียบในการเสี่ยงโชคครั้งต่อๆไปวัตถุประสงค์                เพื่อศึกษาความน่าจะเป็นในการเสี่ยงโชคเพื่อเอารางวัลสมมติฐาน                ถ้าลูกบอลสีขาวมีจำนวนมากที่สุด ดังนั้นในการเสี่ยงโชคให้ได้ลูกบอลสีแดงจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด    ตัวแปรตัวแปรต้น            จำนวนของลูกบอลแต่ละสีตัวแปรตาม           ลูกบอลที่หมุนได้ตัวแปรควบคุม    จำนวนครั้งในการหมุนวิธีการดำเนินการ                เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์1.อุปกรณ์บิงโก2.สีน้ำ 4 สี คือ ขาว เขียว แดง เหลือง3.กระดาษ4.ปากกาเมจิก5.ของรางวัลขั้นตอนการดำเนินการ1.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์2.นำอุปกรณ์บิงโกมาแบ่งเป็น 2 ส่วน2.1ตัวหมุน นำสีมาทาปกปิดความใส2.2ลูกบอลตัวเลขของบิงโก นำสีมาทาโดยแบ่งเป็นสี 4 สี คือ ขาว 20 แดง 5 เขียว 3 เหลือง 1 ลูก3.ทดลองโดยการหมุน 10 รอบ4.บันทึกผลการทดลอง  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                1.การศึกษาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในการเสี่ยงโชค                2.เพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์                3.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 160 คน กำลังออนไลน์