การเกิดหมอก

รูปภาพของ stn38467

หมอก มีลักษณะเป็นกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมาก สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่ใน

อากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทางแนวนอนลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร และบางครั้ง

อาจเกิดหมอกหนาทึบทำให้ทัศนวิสัยต่ำกว่า 100 เมตร หมอกเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ เมื่อ

อุณหภูมิในอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ไอน้ำจะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ หมอก

กับเมฆจึงต่างกันเพียงว่าหมอกมีฐานอยู่ติดกับพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกจะไม่เกิด

เมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกิน 4 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 2.2 องศาเซลเซียส

หมอกเกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ1. เมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลงจนเท่ากับอุณหภูมิจุดน้ำค้าง จะเกิด

          - หมอกที่เกิดจากการพาความร้อน (advection fog) 

             หมอกที่เกิดในชั้นต่ำของมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไป บนผิวพื้นที่เย็นกว่าจนทำให้อุณหภูมิของอากาศข้างล่างลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง           - หมอกที่เกิดจากการแผ่รังสี (radiation fog)

              เรียกอีกอย่างว่า ground fog เกิดขึ้นเหนือพื้นดินที่เย็นลงจากการสูญเสียความร้อนในช่วงกลางคืน เมื่อ อากาศระดับใกล้พื้นดินเย็นกว่าอากาศที่ปกคลุมอยู่ด้านบน และมีความชื้นที่เหมาะสมจะเกิดหมอกชนิดนี้ขึ้น และมักจะเกิดครอบคลุมพื้นที่กว้าง               - หมอกลาดเนินเขา (upslope fog)

                  เกิดจากมวลอากาศเคลื่อนที่ไปบนภูมิประเทศที่เป็นที่ลาดชัน มวลอากาศนี้จะเย็นลงโดยกระบวนการอะเดียบาติก และมักจะเกิดหมอกทางเหนือลมของบริเวณที่ลาดชันเนินเขาหรือภูเขา2. เมื่อมีการเพิ่มความชื้นเข้าไปในบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิจุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น จะเกิด        - หมอกไอน้ำ (steam fog) เกิดจากมวลอากาศเย็น เคลื่อนที่ไปเหนือผิวน้ำอุ่น หรือเหนือบริเวณพื้นดิน

ที่ชื้นหรืออุ่นกว่า เรียกอีกอย่างว่า Evaporation Fog หรือ sea smoke         - หมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) หมอกชนิดนี้จะมีความสัมพันธ์กับแนวปะทะอากาศโดยเฉพาะแนวปะทะอากาศร้อน โดยจะเกิดหมอกเมื่อฝนจากแนวปะทะอากาศตกลงสู่อากาศเย็นที่อยู่ด้านหน้าของแนวปะทะอากาศอุ่น ซึ่งทำให้อากาศอิ่มตัวจนเกิดการระเหยขึ้นนอกจากนี้ยังมีหมอกที่มีลักษณะแตกต่างออกไป เช่น หมอกน้ำค้าง(mist) หมอกไรม (rime

fog) หมอกมรสุม (monsoon fog) และ หมอกปนควัน (smog) อย่างไรก็ตามหมอกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ

เป็นประเภทใด จะทำให้ทัศนวิสัยลดลง ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการจราจรบนท้องถนน

หรือการขึ้นลงของเครื่องบินตามสนามบินต่างๆ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือประชาชนทั่วไปสามารถ

ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเตือนล่วงหน้าเรื่องหมอกจัด เพื่อความปลอดภัยและ

หลีกเลี่ยงอันตรายอันเกิดจากหมอกลงจัดได้

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 168 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul