การเกิดหมอก

รูปภาพของ stn38467

หมอก มีลักษณะเป็นกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมาก สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่ใน

อากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทางแนวนอนลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร และบางครั้ง

อาจเกิดหมอกหนาทึบทำให้ทัศนวิสัยต่ำกว่า 100 เมตร หมอกเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ เมื่อ

อุณหภูมิในอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ไอน้ำจะกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ หมอก

กับเมฆจึงต่างกันเพียงว่าหมอกมีฐานอยู่ติดกับพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกจะไม่เกิด

เมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกิน 4 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 2.2 องศาเซลเซียส

หมอกเกิดขึ้นได้ 2 วิธี คือ1. เมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลงจนเท่ากับอุณหภูมิจุดน้ำค้าง จะเกิด

          - หมอกที่เกิดจากการพาความร้อน (advection fog) 

             หมอกที่เกิดในชั้นต่ำของมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไป บนผิวพื้นที่เย็นกว่าจนทำให้อุณหภูมิของอากาศข้างล่างลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง           - หมอกที่เกิดจากการแผ่รังสี (radiation fog)

              เรียกอีกอย่างว่า ground fog เกิดขึ้นเหนือพื้นดินที่เย็นลงจากการสูญเสียความร้อนในช่วงกลางคืน เมื่อ อากาศระดับใกล้พื้นดินเย็นกว่าอากาศที่ปกคลุมอยู่ด้านบน และมีความชื้นที่เหมาะสมจะเกิดหมอกชนิดนี้ขึ้น และมักจะเกิดครอบคลุมพื้นที่กว้าง               - หมอกลาดเนินเขา (upslope fog)

                  เกิดจากมวลอากาศเคลื่อนที่ไปบนภูมิประเทศที่เป็นที่ลาดชัน มวลอากาศนี้จะเย็นลงโดยกระบวนการอะเดียบาติก และมักจะเกิดหมอกทางเหนือลมของบริเวณที่ลาดชันเนินเขาหรือภูเขา2. เมื่อมีการเพิ่มความชื้นเข้าไปในบรรยากาศ ทำให้อุณหภูมิจุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น จะเกิด        - หมอกไอน้ำ (steam fog) เกิดจากมวลอากาศเย็น เคลื่อนที่ไปเหนือผิวน้ำอุ่น หรือเหนือบริเวณพื้นดิน

ที่ชื้นหรืออุ่นกว่า เรียกอีกอย่างว่า Evaporation Fog หรือ sea smoke         - หมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) หมอกชนิดนี้จะมีความสัมพันธ์กับแนวปะทะอากาศโดยเฉพาะแนวปะทะอากาศร้อน โดยจะเกิดหมอกเมื่อฝนจากแนวปะทะอากาศตกลงสู่อากาศเย็นที่อยู่ด้านหน้าของแนวปะทะอากาศอุ่น ซึ่งทำให้อากาศอิ่มตัวจนเกิดการระเหยขึ้นนอกจากนี้ยังมีหมอกที่มีลักษณะแตกต่างออกไป เช่น หมอกน้ำค้าง(mist) หมอกไรม (rime

fog) หมอกมรสุม (monsoon fog) และ หมอกปนควัน (smog) อย่างไรก็ตามหมอกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ

เป็นประเภทใด จะทำให้ทัศนวิสัยลดลง ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการจราจรบนท้องถนน

หรือการขึ้นลงของเครื่องบินตามสนามบินต่างๆ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือประชาชนทั่วไปสามารถ

ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเตือนล่วงหน้าเรื่องหมอกจัด เพื่อความปลอดภัยและ

หลีกเลี่ยงอันตรายอันเกิดจากหมอกลงจัดได้

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์