ประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์

รูปภาพของ sss28513

 

               พิพิธภัณฑ์ คือ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร เป็นสถาบัน ที่ถาวรในการรวบรวมสงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสาร และจัดนิทรรศการ ให้บริการแก่สังคมเพื่อการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าการศึกษา และความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และสภาพแวดล้อม สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เพียงวัตถุ แต่ได้รวมไปถึงสิ่งมีชีวิต โบราณสถาน แหล่งอนุสรณ์สถาน และศูนย์วิทยาศาสตร์ อีกด้วย.....!!!!
 
 
พิพิธภัณฑ์หอยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอข้อมูลในเชิงแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศควบคู่ไปการเป็น แหล่งเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ฝ่ายอาคารสถานที่ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและนอก อาคาร ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบรักษา ปลอดภัยตลอดจนบำรุงรักษาสถานที่จัดแสดง นโยบายพิพิธภัณฑ์ มุ่งเน้นเพื่อให้การบริการด้านการศึกษาเกี่ยวกับเปลือกหอยทะเล เปลือก หอยน้ำจืด เปลือกหอยทากบกและเปลือกหอยทะเลทราย รวมทั้งฟอสซิลของเปลือกหอยดึกดำบรรพ์