ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส

ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส ชุดที่ 1 เรื่อง สวนในโลกใบเล็ก ฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมประกอบแผนการกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส สำหรับนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน  อีกทั้งยังเป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

          ชุดกิจกรรมชุมนุมทรายสีในแก้วใส แบ่งออกเป็น 6 ชุดได้แก่

ชุดที่ 1 เรื่อง สวนในโลกใบเล็ก

ชุดที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ก่อนลงมือ

ชุดที่ 3 เรื่อง ทรายสีในแก้วใส

ชุดที่ 4 เรื่อง สวนสวยในแก้วใส

ชุดที่ 5 เรื่อง ย่อส่วนสวนชื้น

ชุดที่ 6 เรื่อง ทะเลทรายในถาดเล็ก

การจัดสวนในภาชนะเป็นการจำลองธรรมชาติลงในภาชนะขนาดเล็กโดยอาศัยองค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบและหลักการออกแบบจัดสวน  ทำให้การสอนเรื่องการจัดสวนในภาชนะค่อนข้างยาก การสร้างชุดกิจกรรมชุมนุมฉบับนี้ขึ้นใช้ จึงเป็นการช่วยให้นักเรียนได้มองเห็นวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การจัดสวนในภาชนะ
ขั้นตอนการออกแบบ พร้อมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดสวนในภาชนะอีกด้วย


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kruaree.net 


ย้ายที่อยู่เว็บไซต์เป็น http://www.kruaree.in.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์