ธรรมศาสตร์รับโครงการวิศวะ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (Bachelor of Engineering in Engineering and Business Management) ปีการศึกษา 2556 จำนวนที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษาละ 80 คน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-31 มกราคม 2556
 
คุณสมบัติ
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 
เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1.คะแนน SMART-I ประกอบด้วย 
-ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                                                 
-ความสามารถด้านการอ่าน                               
-ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                  
-ความสามารถด้านความรู้รอบตัว
หรือ
2.คะแนนทดสอบมาตรฐานที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกอบด้วย
-สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT+PAT1+PAT3
-สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ต้องยื่นคะแนน GAT+PAT1+PAT3
หรือ
3.คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test) 
-(SAT I) Scholastic Assessment Test
-(SAT II) SAT Subject Tests
 
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้
4.สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน
5.เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ
 
สามารถเลือกซื้อใบสมัครได้จากโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) ชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือดาวน์โหลดจาก www.ebm.engr.tu.ac.th 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3250, 3234, 3235 โทรสาร 0-2986-9547 E-mail: ebm-info@engr.tu.ac.th
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์