รร.ช่างฝีมือทหารเปิดรับภาคปรกติ/ภาคสมทบ

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปรกติ/ภาคสมทบ ปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตร ปวช. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 
วิชาชีพที่เปิดสอบ
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ช่างเครื่องมือกล
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างยานยนต์
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
การจัดการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาค คือ
ภาคปรกติ (นักเรียนประจำ จบแล้วบรรจุเข้ารับราชการ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00)
-เป็นชายโสด อายุ 15-18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 1 เมษายน ของปีที่จะเข้ารับการศึกษา
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทย
 
ภาคสมทบ (นักเรียนไป-กลับ จบแล้วไม่ผูกพันกับทางราชการ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00)
-เป็นชายโสดหรือหญิงโสด อายุไม่เกิน 22 ปี
-สัญชาติไทย
-ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาอื่น
-ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 
วิธีการรับสมัคร
สำหรับผู้สนใจสมัครงานโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ตามประกาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร ปีการศึกษา 2556 ติดต่อขอซื้อระเบียบและใบสมัครได้ที่ รร.ช่างฝีมือทหาร ถ.พหลโยธิน ซอย30 (ซอยอาลาดิน) แขวงจันทรเกษม เขตจุตรจักร กรุงเทพฯ เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2555-10 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสมัครสอบได้ 2 ช่องทาง คือ
-สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2555-13 มกราคม 2556
-สมัครด้วยตนเอง ที่ รร.ช่างฝีมือทหาร ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ขอทราบรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โทรศัพท์ 0-2930-3482, 0-2930-3489 (ในเวลาราชการ) หรือ www.mtts.ac.th
 
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์