มรภ.วไลยอลงกรณ์รับตรงปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปรกติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีรับตรงสำหรับบุคคลทั่วไป รอบที่ 2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-มีคุณสมบัติทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรที่สมัคร
-มีความประพฤติดี
 
กำหนดการรับสมัคร
วิธีรับตรง รอบที่ 2
-รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
-ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 6 มีนาคม 2556
-สอบคัดเลือกวันที่ 11 มีนาคม 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2556
-สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2556 (สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อเลขที่เข้าสอบเรียงลำดับตามประกาศ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันที่ 22 มีนาคม 2556
วิธีรับตรง รอบที่ 3
-รับสมัครออนไลน์ วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
-ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง 3 พฤษภาคม 2556 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
-สอบคัดเลือกวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
-สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 (สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อเลขที่เข้าสอบเรียงลำดับตามประกาศ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทีวี กรุงเทพ และศูนย์การศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ทุกวันเวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการแต่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
-สมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ที่ www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใช้เอกสารสำเนาขนาดกระดาษ A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ โดยต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่ระบุ ดังนี้
1.ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือสำเนาผลการเรียน สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 4 ภาคเรียน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ท่าปรกติ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อผู้สมัครหลังรูปถ่าย)
6.หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษ (สำหรับผู้สมัครโดยใช้สิทธิ์ความสามารถพิเศษ)
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2529-0674-7 ต่อ 322, 353 โทรศัพท์สายตรง 0-2529-3598, 0-2909-1432 หรือทาง www.vru.ac.th, http://acad.vru.ac.th
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์