บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

อุปกรณ์

1. กระดาษ

2. กรรไกร

3. ดินสอ

4. ไม้บรรทัด

5. เครื่องมือวัดมุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นที่ 1 กำหนดรายการอาหารที่ต้องการจะสำรวจ

ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติการสำรวจ

ขั้นที่ 3 หาค่าเฉลี่ยนของอาหารที่นักเรียนรับประทานเยอะที่สุด

ขั้นที่ 4 สรุปผล

แผนการดำเนินงาน1. กำหนดหัวข้อโครงงาน สัปดาห์ที่ 4 เดือน ตุลาคม

2. เขียนเค้าโครงงานเเละปรึกษาครูที่ปรึกษาพิเศษ สัปดาห์ที่ 1-4 เดือน พฤศจิกายน

3. หาเอกสารที่เกี่ยวข้องเเละโครงงานที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน พฤศจิกายน

4. เริ่มทำบทที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธันวาคม

5. เริ่มทำบทที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธันวาคม

6. เริ่มทำบทที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธันวาคม

7. เริ่มทำบทที่ 4 ให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 เดือน ธันวาคม

8. เริ่มทำบทที่ 5 ให้เสร็จภายในปี 2555

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 137 คน กำลังออนไลน์