บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

อุปกรณ์

1. กระดาษ

2. กรรไกร

3. ดินสอ

4. ไม้บรรทัด

5. เครื่องมือวัดมุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นที่ 1 กำหนดรายการอาหารที่ต้องการจะสำรวจ

ขั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติการสำรวจ

ขั้นที่ 3 หาค่าเฉลี่ยนของอาหารที่นักเรียนรับประทานเยอะที่สุด

ขั้นที่ 4 สรุปผล

แผนการดำเนินงาน1. กำหนดหัวข้อโครงงาน สัปดาห์ที่ 4 เดือน ตุลาคม

2. เขียนเค้าโครงงานเเละปรึกษาครูที่ปรึกษาพิเศษ สัปดาห์ที่ 1-4 เดือน พฤศจิกายน

3. หาเอกสารที่เกี่ยวข้องเเละโครงงานที่เกี่ยวข้อง สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน พฤศจิกายน

4. เริ่มทำบทที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธันวาคม

5. เริ่มทำบทที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธันวาคม

6. เริ่มทำบทที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธันวาคม

7. เริ่มทำบทที่ 4 ให้เสร็จภายในสัปดาห์ที่ 3 เดือน ธันวาคม

8. เริ่มทำบทที่ 5 ให้เสร็จภายในปี 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์