จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

จริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต มี 3 ด้านTongue out
  1. ด้านมารยาท     2. ด้านภาษา     3.ด้านความปลอดภัย

1. ด้านมารยาทMoney mouth

1.1 ศึกษาและปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมารยาทในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ

1.2 เมื่อมีการอัปโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต ควรคำนึงถึงประโยชน์ หรือ คุณค่าต่อสังคมหรือไม่ อย่างไร

1.3 ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น

1.4 ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างคุ้มค่าและประหยัดเวลามากที่สุด เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกับผู้อื่นโดยใช้สายรับและส่งสัญญาณเดียวกัน เป็นการแบ่งพื้นที่ในการใช้งานในสายรับและส่งสัญญาณ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการรับและส่งข้อมูล

1.5 ไม่ควรแอบอ้าง หรือ นำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้งานก่อนได้รับอนุญาต และหากนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้ควรมีการอ้างอิง หรือ ระบุแหล่งข้อมูล

1.6 ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ไม่หวังผลกำไร และไม่ใส่ร้ายผู้อื่น

1.7 ไม่นำเรื่องของผู้อื่นมาเป็นหัวข้อหรือประเด็นในการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต

1.8 ไม่สร้างความเดือดร้อนและความรำคาญให้แก่ผู้อื่น เช่น การโฆษณา การส่งจดหมายลูกโซ่

1.9 ไม่ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกหรือการทะเลาะวิวาทในอินเทอร์เน็ต

1.10 ไม่ส่งเสริมให้กระทำผิดใดๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น ไม่แนะนำ เผยแพร่ หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย

2.ด้านภาษาLaughing

2.1 พิมพ์ภาษาให้ถูกต้องทั้งด้านตัวสะกดและรูปแบบของประโยค

2.2 ใช้ภาษาที่สุภาพห้และใช้ถูกต้องตามกาลเทศะ

2.3 ควรใช้ภาษาที่สั้น ชัดเจน และกะดรัด

2.4 ไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อความหมาย หรือมีความหมายกำกวมไม่เหมาะสม

2.5 ก่อนการส่งข้อมูล ผู้ใช้ควรอ่านทบทวนก่อนการคลิกส่ง

3.ด้านความปลอดภัยCool

3.1 ควรระลึกเสมอว่าไม่มีความลับในอินเทอร์เน็ต

3.2 ข้อมูลที่แสดงบนอินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป

3.3 ควรตรวจสอบเว็บไซต์ หรือ ไฟล์ข้อมูล ก่อนอัปโหลด และดาวน์โหลด เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

3.4 ไม่หลงเชื่อข้อความหรือข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน

3.5 ไม่เปิดและดาวน์โหลดเว็บไซต์หรือไฟล์ข้อมูลใดๆ ที่ส่งมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์