จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

จริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต มี 3 ด้านTongue out
  1. ด้านมารยาท     2. ด้านภาษา     3.ด้านความปลอดภัย

1. ด้านมารยาทMoney mouth

1.1 ศึกษาและปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมารยาทในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ

1.2 เมื่อมีการอัปโหลดไว้บนอินเทอร์เน็ต ควรคำนึงถึงประโยชน์ หรือ คุณค่าต่อสังคมหรือไม่ อย่างไร

1.3 ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น

1.4 ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างคุ้มค่าและประหยัดเวลามากที่สุด เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกับผู้อื่นโดยใช้สายรับและส่งสัญญาณเดียวกัน เป็นการแบ่งพื้นที่ในการใช้งานในสายรับและส่งสัญญาณ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการรับและส่งข้อมูล

1.5 ไม่ควรแอบอ้าง หรือ นำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้งานก่อนได้รับอนุญาต และหากนำข้อมูลผู้อื่นมาใช้ควรมีการอ้างอิง หรือ ระบุแหล่งข้อมูล

1.6 ไม่โกหก ไม่หลอกลวง ไม่หวังผลกำไร และไม่ใส่ร้ายผู้อื่น

1.7 ไม่นำเรื่องของผู้อื่นมาเป็นหัวข้อหรือประเด็นในการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต

1.8 ไม่สร้างความเดือดร้อนและความรำคาญให้แก่ผู้อื่น เช่น การโฆษณา การส่งจดหมายลูกโซ่

1.9 ไม่ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกหรือการทะเลาะวิวาทในอินเทอร์เน็ต

1.10 ไม่ส่งเสริมให้กระทำผิดใดๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น ไม่แนะนำ เผยแพร่ หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย

2.ด้านภาษาLaughing

2.1 พิมพ์ภาษาให้ถูกต้องทั้งด้านตัวสะกดและรูปแบบของประโยค

2.2 ใช้ภาษาที่สุภาพห้และใช้ถูกต้องตามกาลเทศะ

2.3 ควรใช้ภาษาที่สั้น ชัดเจน และกะดรัด

2.4 ไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการสื่อความหมาย หรือมีความหมายกำกวมไม่เหมาะสม

2.5 ก่อนการส่งข้อมูล ผู้ใช้ควรอ่านทบทวนก่อนการคลิกส่ง

3.ด้านความปลอดภัยCool

3.1 ควรระลึกเสมอว่าไม่มีความลับในอินเทอร์เน็ต

3.2 ข้อมูลที่แสดงบนอินเทอร์เน็ตอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป

3.3 ควรตรวจสอบเว็บไซต์ หรือ ไฟล์ข้อมูล ก่อนอัปโหลด และดาวน์โหลด เพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

3.4 ไม่หลงเชื่อข้อความหรือข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน

3.5 ไม่เปิดและดาวน์โหลดเว็บไซต์หรือไฟล์ข้อมูลใดๆ ที่ส่งมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ได้

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 212 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • mildredpeoples33
  • nbr139660