วัฏจักรผีเสื้อ

 การเจริญเติบโตของผีเสื้อแตกต่างจากบรรดาแมลงชนิดอื่นทั้งหลาย โดยปรากฏเป็นจตุวัฏจักร ดังนี้ คือ 1. ระยะไข่ 2. ระยะบุ้ง 3. ระยะดักแด้ และ 4. ระยะเจริญวัย

ระยะไข่
ในภาวะการสืบพันธุ์แบบปกติแล้วตัวเมียจะผสมกับตัวผู้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อผสมพันธุ์กันแล้ว ตัวเมียจะหาที่วางไข่บนใบ และลำต้นของพืชอาหาร การเลือกพืชอาหารสำหรับไข่จะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของผีเสื้อพรรณ (specie) นั้น ๆ
ระยะวางไข่ผีเสื้อโดยทั่วไปตัวเมียจะวางไข่ประมาณหนึ่งร้อยฟอง มีอายุ 5-7 วัน และในหนึ่งร้อยฟองนี้ใช่ว่าจะเกิดเป็นผีเสื้อหนึ่งร้อยตัวในธรรมชาติเลย อัตราการรอดของผีเสื้อกลายมมาเป็นแมลงปีกสวยแค่ร้อยละ 2 เท่านั้น ที่เหลือต้องสวมบทบาทเป็นเหยื่อของนกและแมลงบางชนิดไปหรืออาจจะถูกลมฟ้าพัดพาไข่ให้ล่องลอยไปหมดโอกาสเป็นผีเสื้อในวันข้างหน้า

ตัวแก้ว
ตัวแก้วหรือตัวหนอนของผีเสื้อ มีลำตัวยาว มีขาจริง 3 คู่ และมีขาเทียม (prolegs) ที่ส่วนท้องอีกหลายคู่ ไช้สำหรับเดินทั้งสิ้น เมื่อมันกลายเป็นผีเสื้อแล้ว ขาเทียมจะหดหายไป ส่วนขาจริงจะเจริญไปเป็นขาของผีเสื้อ ส่วนหัวของตัวแก้วมีปากชนิดกัดกิน (biting type) ใช้กัดกินใบพืชอาหารของมัน ซึ่งผิดกับเมื่อตอนที่มันกลายเป็นผีเสื้อแล้ว ซึ่งปากจะเปลี่ยนไปเป็นปากชนิดดูดกิน (siphoning type)สีสันของตัวแก้วนี้ ตามปกติจะเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี จึงล้วนแต่เป็นสีพรางตาศัตรูทั้งสิ้น เพื่อให้รอดพ้นจากศัตรู โดยเฉพาะนก

ระยะดักแด้                                                                                                                                                       ระยะดักแด้  ช่วงเวลาในการเป็นดักแด้ของผีเสื้อทั่วไป ประมาณ 5-7 วัน (ในผีเสื้อถุงทองประมาณ 20 วัน)   หลังจากหนอนผีเสื้อหาที่เข้าดักแด้ได้แล้ว จะเริ่มสร้างใย ใยสร้างจากต่อมสร้างใยที่อยู่ภายในปากตัวหนอน ใยจะทำหน้าที่ยึดตัวดักแด้ให้ติดกับตันพืช การเข้าดักแด้ในผีเสื้อกลางวันมี 2 ลักษณะ คือ
 1. ใช้ใยยึดส่วนท้ายของลำตัวติดกับพืช และอีกเส้นคล้องกับลำตัว เช่น ใน ผีเสื้อถุงทอง                                                                 2. ใชัใยยึดส่วนท้ายของลำตัวติดกับพืช แล้วห้อยหัวลงมา คล้ายตุ้มหู เช่น ในกลุ่มผีเสื้อหนอนใบรักชนิดต่างๆ

ระยะตัวเต็มวัย                                                                                                                                                   ระยะตัวเต็มวัย หลังจากนั้นดักแด้จึงลอกคราบ เพื่อออกมาเป็นตัวผีเสื้อ โดยดันส่วนหัวออกมาก่อน ทางด้านบนของคราบดักแด้ ขณะที่ผีเสื้อดันตัวออกมาใหม่ๆนี้ แทบมองไม่ออกเลยว่า มันจะกางปีกออกมาได้อย่างไร เนื่องจากปีกที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ถูกพับในลักษณะเป็นจีบ คล้ายพัด และอัดตัวกันแน่น รอสักระยะหนึ่งปีกจะค่อยๆคลี่ออก โดยผีเสื้อยังคงห้อยตัว เกาะติดกับซากดักแด้อยู่ โดยทิ้งปีกให้อยู่ด้านล่าง เพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยในการกางปีกออก นอกจากนี้ ลำตัวของผีเสื้อจะเกิดการบีบตัว เพื่อขับของเหลวภายในร่างกาย ให้ไหลเข้าไปในเส้นปีก ทำให้กางปีกเร็วขึ้นด้วย 
ภายในช่วงระยะเวลาที่มันกางปีกนี้ ซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้ามีสิ่งใดกีดขวาง เช่น ปีกติดอยู่กับกิ่งไม้ หรือสิ่งอื่นๆ ทำให้ไม่สามารถกางออกได้เต็มที่ ผลก็คือ ผีเสื้อตัวนั้นปีกพิการไปตลอด ซึ่งมันจะตายไปเองในไม่ช้า เพราะบินไปหาอาหารไม่ได้
ผีเสื้อตัวเต็มวัยจะไม่ลอกคราบ หรือเพิ่มขนาดลำตัวอีกต่อไป ทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์และวางไข่ เพื่อสืบทอดลูกหลานต่อไปเท่านั้น อาหารที่กิน จากเดิม เปลี่ยนไปเป็นน้ำหวานจากดอกไม้ต่างๆแทน ช่วงอายุผีเสื้อทั่วไป ประมาณ 10-20 วัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 341 คน กำลังออนไลน์