ข้อสอบภูมิศาสตร์ ม.๖ (ตอน ๔)

รูปภาพของ ppsmoorati

 

 1 1 . ข้อ ใด เป็นลักษณะภูมิประเทศ ที่ เกิด จาก การก
ระทำของแม ่น้ำ 

ก สันทราย 

ข เนิน ทราย 


ค รอย เลื่ อน 

ง เนิน ตะกอน รูปพัด

 

 1 2 . ที่ราบ ภาค กลาง ตอน บน ของ ประเทศ ไทย จัด
อยู่ ใน ที่ราบ ประเภท ใด 

ก ที่ราบ
น้ำท่วมถึง 

ข ที่ ราบภายใน ทวีป 

ค ที่ราบ ชายฝั่ง ทะเล 

ง ที่ราบ ดิน ตะกอน สามเหลี่ยม  

 

1 3 . ดินเลิสส์พบมากใน บริเวณ ใด 

ก บริเวณ ที่ราบ ชายฝั่ง ประเทศ นอ ร ์เวย ์


บริเวณ ที่ราบ ชายฝั่ง ประเทศ เบลเยียม 


บริเวณ ที่ราบ ลุ่ม ตอน กลาง ประเทศสหรัฐ- อเมริกา

ง บริเวณ ที่ราบ
เขตทุ่งหญ้าปัมปา ประเทศ อาร ์เจนตินา

 

1 4 . แกรนด์ แคน ยอน เป ็นลักษณะภูมิประเทศ ที่พบ ใน
บริเวณ ใด 

ก ที่ราบสูง ใน เขตแห้งแล้
ง 

ข ที่ราบสูง ที่มี ฝนตกตลอด ปี 

ค ที่ราบสูง ใน เขต ที่มี ฝนตกชุก 

ง ชายฝั่ง ทะเลที่มี ธาร น้ำแข็ง ไหล ผ่าน

 

 

 15 . ความ เสื่อมโทรม ของ แหล่ง น้ำจืด มี ความ
สัมพันธ์กับ สิ่ง ใด มาก ที่สุด 

ก การ
ลดลง ของ พื้น ที่ ป่า 

ข การ ลดลง ของ
คุณภาพ ดิน

ค การ ขยายตัว ของ ชุมชนเมือง 

ง การ ขยายตัว ของ สภาพ เศรษฐกิจ

 

 

1 6 . รังสี อัลตราไวโอเลต ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ใน ข้อ ใด 

ก ทำ ให้ ตาบอด

ข ทำ
ให้ ร่างกาย ขาด น้ำ 

ค ทำ ให้ ผิวหนัง
ไหม้เกรียม


ทำ ให้ เกิด อาการ เวียนศีรษะ

 

 

17 . แผน ที่ ภูมิประเทศ ไม่ บอก ข้อมูล ของ
สิ่ง ใด

ก จุด บรรจบ กัน ของ แม่น้ำ 


รูปร่าง ของ จังหวัด ต่าง ๆ 

ค การ วางตัว
ของ แนว ทิวเขา

ง ลักษณะ ความ สูงต่ำ ของ ภูเขา

 

 

 1 8 . แผน ที่ มาตราส่วน 1 : 5 0 , 0 0 0 ถ้า วัด ระยะทาง ใน ภูมิประเทศ ได้ 1 2 กิโลเมตร แสดงว่า ระยะทาง จริง ใน แผน
ที่ ยาว เท่าไร 

1 8 เซนติเมตร

2 0 เซนติเมตร

2 2 เซนติเมตร

2 4 เซนติเมตร

 

1 9 . วัด ระยะทาง ใน แผน ที่ ได้ 2 . 5 เซนติเมตร กำหนด ให้ แผน ที่ มี
มาตราส่วน
1 : 3 , 0 0 0
, 0 0 0

หมายความว่า ระยะทาง จริง ใน ภูมิประเทศ ยาว เท่าไร 

7 . 5 กิโลเมตร

7
5

กิโลเมตร

2 . 5 กิโลเมตร

2 5 กิโลเมตร

 

 

 20 . วัด ระยะทาง ใน แผน ที่ ได้ 3 . 5 เซนติเมตร กำหนด ให้ แผน ที่ มี มาตราส่วน 1 : 7 , 0 0 0 , 0 0 0  หมายความว่า ระยะทาง จริง ใน
ภูมิประเทศ ยาว เท่าไร 

1 5 5 กิโลเมตร 

1 8 5 กิโลเมตร 

2 1 5 กิโลเมตร 

2 4 5 กิโลเมตร 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 177 คน กำลังออนไลน์