ข้อสอบภูมิศาสตร์ ม.๖ (ตอน ๔)

รูปภาพของ ppsmoorati

 

 1 1 . ข้อ ใด เป็นลักษณะภูมิประเทศ ที่ เกิด จาก การก
ระทำของแม ่น้ำ 

ก สันทราย 

ข เนิน ทราย 


ค รอย เลื่ อน 

ง เนิน ตะกอน รูปพัด

 

 1 2 . ที่ราบ ภาค กลาง ตอน บน ของ ประเทศ ไทย จัด
อยู่ ใน ที่ราบ ประเภท ใด 

ก ที่ราบ
น้ำท่วมถึง 

ข ที่ ราบภายใน ทวีป 

ค ที่ราบ ชายฝั่ง ทะเล 

ง ที่ราบ ดิน ตะกอน สามเหลี่ยม  

 

1 3 . ดินเลิสส์พบมากใน บริเวณ ใด 

ก บริเวณ ที่ราบ ชายฝั่ง ประเทศ นอ ร ์เวย ์


บริเวณ ที่ราบ ชายฝั่ง ประเทศ เบลเยียม 


บริเวณ ที่ราบ ลุ่ม ตอน กลาง ประเทศสหรัฐ- อเมริกา

ง บริเวณ ที่ราบ
เขตทุ่งหญ้าปัมปา ประเทศ อาร ์เจนตินา

 

1 4 . แกรนด์ แคน ยอน เป ็นลักษณะภูมิประเทศ ที่พบ ใน
บริเวณ ใด 

ก ที่ราบสูง ใน เขตแห้งแล้
ง 

ข ที่ราบสูง ที่มี ฝนตกตลอด ปี 

ค ที่ราบสูง ใน เขต ที่มี ฝนตกชุก 

ง ชายฝั่ง ทะเลที่มี ธาร น้ำแข็ง ไหล ผ่าน

 

 

 15 . ความ เสื่อมโทรม ของ แหล่ง น้ำจืด มี ความ
สัมพันธ์กับ สิ่ง ใด มาก ที่สุด 

ก การ
ลดลง ของ พื้น ที่ ป่า 

ข การ ลดลง ของ
คุณภาพ ดิน

ค การ ขยายตัว ของ ชุมชนเมือง 

ง การ ขยายตัว ของ สภาพ เศรษฐกิจ

 

 

1 6 . รังสี อัลตราไวโอเลต ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ใน ข้อ ใด 

ก ทำ ให้ ตาบอด

ข ทำ
ให้ ร่างกาย ขาด น้ำ 

ค ทำ ให้ ผิวหนัง
ไหม้เกรียม


ทำ ให้ เกิด อาการ เวียนศีรษะ

 

 

17 . แผน ที่ ภูมิประเทศ ไม่ บอก ข้อมูล ของ
สิ่ง ใด

ก จุด บรรจบ กัน ของ แม่น้ำ 


รูปร่าง ของ จังหวัด ต่าง ๆ 

ค การ วางตัว
ของ แนว ทิวเขา

ง ลักษณะ ความ สูงต่ำ ของ ภูเขา

 

 

 1 8 . แผน ที่ มาตราส่วน 1 : 5 0 , 0 0 0 ถ้า วัด ระยะทาง ใน ภูมิประเทศ ได้ 1 2 กิโลเมตร แสดงว่า ระยะทาง จริง ใน แผน
ที่ ยาว เท่าไร 

1 8 เซนติเมตร

2 0 เซนติเมตร

2 2 เซนติเมตร

2 4 เซนติเมตร

 

1 9 . วัด ระยะทาง ใน แผน ที่ ได้ 2 . 5 เซนติเมตร กำหนด ให้ แผน ที่ มี
มาตราส่วน
1 : 3 , 0 0 0
, 0 0 0

หมายความว่า ระยะทาง จริง ใน ภูมิประเทศ ยาว เท่าไร 

7 . 5 กิโลเมตร

7
5

กิโลเมตร

2 . 5 กิโลเมตร

2 5 กิโลเมตร

 

 

 20 . วัด ระยะทาง ใน แผน ที่ ได้ 3 . 5 เซนติเมตร กำหนด ให้ แผน ที่ มี มาตราส่วน 1 : 7 , 0 0 0 , 0 0 0  หมายความว่า ระยะทาง จริง ใน
ภูมิประเทศ ยาว เท่าไร 

1 5 5 กิโลเมตร 

1 8 5 กิโลเมตร 

2 1 5 กิโลเมตร 

2 4 5 กิโลเมตร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 260 คน กำลังออนไลน์