แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร

ศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์

ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง เป็นสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร  เดิมเป็นศาลที่ยังไม่มีเสาหลักเมือง 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2511 กรมศิลปากรได้ออกแบบสร้างศาลหลักเมืองใหม่
เสาหลักเมืองสุรินทร์เป็นไม้ชัยพฤกษ์ที่ได้มาจากนายประสิทธิ์ มณีกาญจน์
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเสาไม้สูง
3 เมตร
วัดโดยรอบเสาได้
1 เมตร ทำพิธียกเสาหลักเมืองและสมโภช
เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2517 

 

ปราสาทยายเหงา

ปราสาทยายเหงา
เป็นศาสนสถาน แบบขอม ที่ประกอบด้วยปรางค์
2 องค์ ตั้งอยู่เรียงกัน
ในแนว ทิศเหนือ-ใต้ หันหน้า ไปทาง ทิศตะวันออก องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บน
ฐานศิลาแลง มีการแกะสลักอิฐ เป็นลวดลาย เช่น ที่กรอบหน้าบัน เป็นรูปมกร (สัตว์ผสม
ระหว่างสิงห์ ช้าง และปลา) คาบนาค
5 เศียร

จากลักษณะ แผนผังของอาคาร ปราสาทยายเหงา น่าจะประกอบด้วย ปรางค์ 3 องค์
ตั้งเรียงกัน แต่ปัจจุบัน เหลือเพียง
2 องค์เท่านั้น
ภายในบริเวณปราสาท พบกลีบขนุนยอดปรางค์ เสาประดับกรอบประตู ฯลฯ แกะสลักจากหินทราย
จัดแสดงไว้ อย่างเป็นระเบียบ บริเวณด้านหน้าปราสาท

 

ปราสาทเมืองที

ปราสาทเมืองที ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองที หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองที
อำเภอเมืองสุรินทร์
ประกอบด้วยปรางค์ ๕ องค์ ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
ปัจจุบันหักพังเหลือเพียง ๓ องค์ คือ องค์กลาง องค์มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
และองค์ด้านตะวันตกเฉียงใต้ องค์กลางมีขนาดใหญ่ที่สุด
เนื่องจากการดัดแปลงในสมัยต่อๆ มา

ส่วนยอดทำเป็นแบบตัวเรือนธาตุซ้อนกัน 3 ชั้น ส่วนบนหัก
ที่เหลืออีก
2 องค์มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกัน

จากแผนผังและลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององค์ปรางค์ที่มีลักษณะผอมเรียว
ปราสาทเมืองทีจัดเป็นโบราณสถานศิลปะลาว
ที่มีการสร้างขึ้นโดยคนในชุมชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 

 

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ

พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)  พระยาสุรินทร์ภักดี ฯ (ปุม)
เจ้าเมืองประทายสมันต์ (เมืองสุรินทร์) ท่านแรก
เป็นผู้วางรากฐานการก่อตั้งเมืองสุรินทร์
   ในสมัยอยุธยา
มีชาวไทยพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าส่วยหรือกวยกรือกูย
เป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน
ได้แบ่งกลุ่มมาตั้งถิ่นฐานอยู่หกพวกด้วยกัน ในเขตจังหวัดสุรินทร์
    ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๐๒ มีช้างเผือกแตกโขงออกจากเมืองหลวงหนีเข้าป่า
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓
 (สมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์) แห่งกรุงศรีอยุธยาได้โปรดเกล้า ฯ
ให้ติดตามช้างเผือก
เชียงปุมซึ่งเป็นหัวหน้าชาวส่วยที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเมืองที่ได้ช่วยเหลือในการติดตามช้างเผือก
เชียงปุมจึงได้โปรดเกล้า ฯ ให้เป็นหลวงสุรินทรภักดี ให้ปกครองหมู่บ้านเดิมขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย

 

วนอุทยานพนมเขาสวาย

วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย หรือเขาสวาย ตั้งอยู่ในพื้นที่
2 ตำบลคือ ตำบลนาบัว ตำบลสวาย
มีเนื้อที่
1,975 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาสวายท้องที่ตำบลนาบัว
 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
"พนมสวาย" เป็นคำภาษาพื้นที่เมืองสุรินทร์
"พนม" แปลว่าภูเขา "สวาย" แปลว่า "มะม่วง" ในหมู่พนมสวายประกอบด้วภูเขา
3 ลูกติดต่อกันซึ่งมีมีชื่อพื้นเมืองเรียกแตกต่างกันไป
ได้แก่ "พนมกรอล" แปลว่า "เขาคอก" มีความสูงประมาณ
150
เมตร "พนมเปร๊า แปลว่า "เขาชาย" มีความสูงประมาณ 220
เมตร "พนมสรัย" แปลว่า "เขาหญิง" มีความสูงประมาณ
210 เมตร รวมกันทั้ง 3 ลูก มีชื่อว่า 
เขาพนมสวาย ความจริงคือ พนมสวายคือ ภู
เขาไฟที่ดับสนิทแล้ว
จึงมีลานหินกระจายทั่วไป เนื่องจากวนอุทยานพนมสวายได้สำรวจทั่วบริเวณวนอุทยานพบว่า
มีต้นกล้วยไม้ป่าอยู่เป็นจำนวนมาก ทางวนอุทยานได้จัดต้นกล้วยไม้ป่า
มาติดไว้ตามต้นไม้ต่างๆ ริมถนน ริมลานจอดรถบ้าง วนอุทยานพนมสวาย
ถือว่าเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งหนึ่งในประเทศไทย
และเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวไทยที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
เขตอุทยานพนมสวาย เขาพนมสวาย
เป็นภูเขาที่โผล่ขึ้นมาโดดๆบนที่ราบทำนาของจังหวัดสุรินทร์
ห่างจากเทือกเขาพนมดงรักประมาณ
50 กิโลเมตร ห่างจากเขาพนมรุ้งประมาณ ๕๐ กิโลเมตร (สามารถมองเห็นพนมรุ้ง
และเขากระโดงได้ที่ด้านหลังพระพุทธสุรินทร์มงคล จนเห็นเทือกเขาพนมดงรัก และ เขาพระวิหาร)
และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร
 

   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์