แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์

รูปภาพของ srk38681

เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ อยู่ที่ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบที่ถือว่าเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดที่ขึ้นในที่ราบสูง เป็นโครงการร่วมระหว่างไทย-เดนมาร์ก มีเนื้อที่ 625 ไร่

สนสองใบ1

 

มีลักษณะเด่น คือ เป็นสนสองใบที่ขึ้นที่ราบแห่งเดียวในประเทศไทย ชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์เรียกป่านี้ว่า ป่าพนาสน ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100 กว่าเมตรเท่านั้นและอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 35 กิโลเมตร ตามเส้นทางสุรินทร์-สังขะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์อีกแห่งหนึ่ง

สนสองใบ2

 

ลักษณะที่ต่างจากป่าสนทั่วไป  คือ ป่าสนทั่วไปเป็นป่าสนที่ขึ้นปนกับ ป่าเบญจพรรณ  ปะปนกับไม้ยางนา กะบาก เหียง  ตาด ฯลฯ ไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าเพ็ก สาบเสือ และหวาย ป่าสนมักจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป ส่วน ไม้สนสองใบขึ้นได้ในระดับต่ำ คือตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไปโดยประมาณ  และมีอากาศหนาวเย็น  แต่ต้นสนสองใบของ จ.สุรินทร์ขึ้นอยู่ในพื้นที่ราบ  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100 กว่าเมตรเท่านั้น  ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  สีน้ำตาลอ่อน  มีปริมาณธาตุอาหารต่ำแต่ระบายน้ำได้ดี  สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง  มีต้นสนที่เกิดตาม ธรรมชาติอยู่ประมาณ 1,500 ต้น ปัจจุบันสถานีอนุรักษ์ฯได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไป เพื่อทำการศึกษา

สนสองใบ3

 สนสองใบ4

 

ประโยชน์ ไม้แปรรูปแล้ว  ใช้ทำฟืน ฝา รอด ตง และสิ่งก่อสร้างในร่ม เช่น ทำตู้ โต๊ะ เครื่องเรือน ลังใส่ของ เสากระโดงเรือ   เครื่องดนตรี และยังมีคุณสมบันติเหมาะแก่การทำเยื่อกระดาษยาง ได้จากการเจาะลำต้น นำไปกลั่นเป็นน้ำมันได้น้ำมัน ใช้ผสมยา ทำการบูรเทียม สบู่ ฯลฯชัน ใช้ในกิจการอุตสาหกรรมทำกระดาษ ผ้าสี ผ้าดอก น้ำมันวานิช กาว และยางสังเคราะห์ ใช้ถันชักของเครื่องดนตรีบางชนิด เช่น ไวโอลิน ซออู้ คันชักของเครื่องดนตรีบางชนิด เช่น ไวโอลิน ซออู้ ซอด้วง เนื้อไม้มีน้ำมันยาง จึงมักนำมาใช้แทนขี้ไต้จุดไฟ

สนสองใบ5

SmileSmileSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์