มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ  ศูนย์ธนบุรี ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2551 เปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 สามารถเลือกเรียนได้  2  แบบ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี  เวลาเรียน 17.20-20.40 น.  หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาเรียน 07.40-19.00 น. 

           ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคเรียน

           ภาคเรียนที่  1 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

           ภาคเรียนที่  2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม

           ภาคเรียนที่  3 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

           คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร   

           1.คณะครุศาสตร์  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

           -สาขาวิชาการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

           2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรระดับปริญญาตรี

           -สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

           -สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

           -สาขาวิชาภาษาจีน

           -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

           -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

           -ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

           -สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

            -สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

           3.คณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี

           -สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

          -สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

           -บัญชีบัณฑิต 

           -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

            หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

           -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

           4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

           -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           -สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

           5.หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

           คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

           1.ระดับปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

           2.ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

           3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรัง     

           หลักฐานการรับสมัคร

           1.รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว   จำนวน  2  รูป

           2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1   ใบ 

           3.สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน  1  ใบ 

           สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโทร.0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014 ส่วนการรับสมัครนักศึกษาภาคปรกติ (เพิ่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับนักศึกษาภาคปรกติเพิ่มในทุกคณะและทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โทร.0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104411 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 386 http://www.elearneasy.com

อยากรู้ ข้อมมูล ครับ จะเรียนปีหน้า อ่ะ

อยากเรียน

ผมสมัครเรียนระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ไว้ที่ กศน.นครนายก อยากทราบว่าทางมหาลัยฯจะเปิดสอนที่ศูนย์ฯนี้เมื่อไร่ เพราะมีผู้สมัครเรียนคอยคำตอบอยู่เยอะมาก ขอคำตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ...

ปิดรับสมัครภาคค่ำวันไหนค่ะ

บอกด้วยน่ะค่ะ

ขอบคุนล่วงหน้าเลยค่ะ

อยากทราบว่าราชภัฏธนบุรีจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำ ปี ๒๕๕๒ เมื่อไรครับ

อยากทราบว่าภาคเรียนพิเศษ 2552จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ (รัฐประศาสนศาสตร์)ขอบคุณครับ

จากการที่เห็นผู้แสดงความคิดเห็นท่านแรก
ต้องบอกก่อนนะว่า ผมเรียนวันอาทิตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีต่อเนื่อง เข้าปี 51
ทางสถาบันไม่ได้เปิดรับคนในแน่นอน แต่ว่าผมต้องไปสมัครตั้งแต่กุมภาพันธ์ เพื่อจะได้ลำดับต้น ๆ แล้วถึงจะเริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 51
แต่ถ้าคุณไปสมัครช้า เขาก็จะเลื่อนเป็นรอบ 2 เดือนตุลา และรอบ 3 ต่อไป โทษใครไม่ได้ครับ คุณไปสมัครช้าเอง
เพื่อนผมก็เป็นอย่างคุณ มัวแต่โทรไปถาม ต้องเข้าไปสมัครเลย จบ

ขอสอบถามนะคะ ในเมื่อเข้าไปเขียนใบสมัครและสมัครเรียนแล้ว ทำไมต้องรอว่า ทางมหาลัยต้องดูก่อนว่าเต็มหรือเปล่า ในเมื่อเราตั้งใจสมัครเรียนในช่วงเวลานั้น เสียเงินเรียนแท้ ๆ แต่ต้องมานั่งรอ ราชภัฏอื่น ไม่เห็นเป็นเลยแปลกจัง

สมัครเรียนวันอาทิตย์ตั้งเเต่ปี50เเล้ว(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บอกว่าเต็มให้มาสมัครอีก3เดือนเเละจากนั้นมาก็เปิดรับสมัครเรียนมาเเล้ว3ครั้งโทรไปถามทุกครั้งก็บอกว่ายังไม่เปิดรับวันอาทิตรับเเต่วันธรรมดาเเต่เพื่อนเรียนวันอาทิตย์อยู่เพื่อนบอกว่ามีเด็กใหม่เข้ามาทุกปีเเล้วจะให้เชื่อใครถ้าไม่รับก็ไม่ควรบอกว่าเปิดรับสมัครหรือว่ารับสมัครเเต่คนในก็ควรบอกมาจะได้ไม่สมัครไม่รู้ว่ามีคนอยู่เบื่องหลังเก็บค่าสมัครเรียนหรือเปล่าถ้ามีก็คงได้มากอยู่เพราะจากที่ดูมีคนไปสมัครสนใจไม่น้อยเป็นไปไม่ได้เลยว่าไม่ครบ40คนถ้าผู้ที่อ่านเมล์นี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบให้ด้วยคิดว่ามีคุณธรรมบ้างสําหรับคนอยากเรียนให้ได้เรียนส่วนผู้ที่โกหกหรือโกงกินพึงเสมอไว้วันนึงจะเกิดกับท่านลูกหลานท่าน.........ฝากเป็นอุทาหรเเก่ผู้ที่สมัครเรียนด้วยคาดว่าอาจมีคนไม่สุจริต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 222 คน กำลังออนไลน์