มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ  ศูนย์ธนบุรี ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2551 เปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 สามารถเลือกเรียนได้  2  แบบ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี  เวลาเรียน 17.20-20.40 น.  หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาเรียน 07.40-19.00 น. 

           ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคเรียน

           ภาคเรียนที่  1 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 

           ภาคเรียนที่  2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม

           ภาคเรียนที่  3 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

           คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร   

           1.คณะครุศาสตร์  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

           -สาขาวิชาการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

           2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรระดับปริญญาตรี

           -สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

           -สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

           -สาขาวิชาภาษาจีน

           -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

           -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

           -ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

           -สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

            -สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

           3.คณะวิทยาการจัดการ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี

           -สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

          -สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

           -บัญชีบัณฑิต 

           -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

            หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

           -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

           4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

           -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           -สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

           5.หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

           คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

           1.ระดับปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

           2.ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

           3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรง  โรคพิษสุราเรื้อรัง     

           หลักฐานการรับสมัคร

           1.รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว   จำนวน  2  รูป

           2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1   ใบ 

           3.สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน  1  ใบ 

           สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโทร.0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014 ส่วนการรับสมัครนักศึกษาภาคปรกติ (เพิ่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับนักศึกษาภาคปรกติเพิ่มในทุกคณะและทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โทร.0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104411 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 386 http://www.elearneasy.com

อยากรู้ ข้อมมูล ครับ จะเรียนปีหน้า อ่ะ

อยากเรียน

ผมสมัครเรียนระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ไว้ที่ กศน.นครนายก อยากทราบว่าทางมหาลัยฯจะเปิดสอนที่ศูนย์ฯนี้เมื่อไร่ เพราะมีผู้สมัครเรียนคอยคำตอบอยู่เยอะมาก ขอคำตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ...

ปิดรับสมัครภาคค่ำวันไหนค่ะ

บอกด้วยน่ะค่ะ

ขอบคุนล่วงหน้าเลยค่ะ

อยากทราบว่าราชภัฏธนบุรีจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ประจำ ปี ๒๕๕๒ เมื่อไรครับ

อยากทราบว่าภาคเรียนพิเศษ 2552จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ (รัฐประศาสนศาสตร์)ขอบคุณครับ

จากการที่เห็นผู้แสดงความคิดเห็นท่านแรก
ต้องบอกก่อนนะว่า ผมเรียนวันอาทิตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีต่อเนื่อง เข้าปี 51
ทางสถาบันไม่ได้เปิดรับคนในแน่นอน แต่ว่าผมต้องไปสมัครตั้งแต่กุมภาพันธ์ เพื่อจะได้ลำดับต้น ๆ แล้วถึงจะเริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 51
แต่ถ้าคุณไปสมัครช้า เขาก็จะเลื่อนเป็นรอบ 2 เดือนตุลา และรอบ 3 ต่อไป โทษใครไม่ได้ครับ คุณไปสมัครช้าเอง
เพื่อนผมก็เป็นอย่างคุณ มัวแต่โทรไปถาม ต้องเข้าไปสมัครเลย จบ

ขอสอบถามนะคะ ในเมื่อเข้าไปเขียนใบสมัครและสมัครเรียนแล้ว ทำไมต้องรอว่า ทางมหาลัยต้องดูก่อนว่าเต็มหรือเปล่า ในเมื่อเราตั้งใจสมัครเรียนในช่วงเวลานั้น เสียเงินเรียนแท้ ๆ แต่ต้องมานั่งรอ ราชภัฏอื่น ไม่เห็นเป็นเลยแปลกจัง

สมัครเรียนวันอาทิตย์ตั้งเเต่ปี50เเล้ว(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บอกว่าเต็มให้มาสมัครอีก3เดือนเเละจากนั้นมาก็เปิดรับสมัครเรียนมาเเล้ว3ครั้งโทรไปถามทุกครั้งก็บอกว่ายังไม่เปิดรับวันอาทิตรับเเต่วันธรรมดาเเต่เพื่อนเรียนวันอาทิตย์อยู่เพื่อนบอกว่ามีเด็กใหม่เข้ามาทุกปีเเล้วจะให้เชื่อใครถ้าไม่รับก็ไม่ควรบอกว่าเปิดรับสมัครหรือว่ารับสมัครเเต่คนในก็ควรบอกมาจะได้ไม่สมัครไม่รู้ว่ามีคนอยู่เบื่องหลังเก็บค่าสมัครเรียนหรือเปล่าถ้ามีก็คงได้มากอยู่เพราะจากที่ดูมีคนไปสมัครสนใจไม่น้อยเป็นไปไม่ได้เลยว่าไม่ครบ40คนถ้าผู้ที่อ่านเมล์นี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบให้ด้วยคิดว่ามีคุณธรรมบ้างสําหรับคนอยากเรียนให้ได้เรียนส่วนผู้ที่โกหกหรือโกงกินพึงเสมอไว้วันนึงจะเกิดกับท่านลูกหลานท่าน.........ฝากเป็นอุทาหรเเก่ผู้ที่สมัครเรียนด้วยคาดว่าอาจมีคนไม่สุจริต

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 436 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • รัชนีกร สินทรัพย์