อักษรสวยด้วยอัตราส่วนทอง

 

อักษรสวยด้วยอัตราส่วนทอง

บทที่1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

                เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี๒๕๕๘ทำให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมการเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักที่ประเทศต่างๆในโลกใช้ในการติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น
คนไทยและคนในประเทศสมาชิกอาเซียนหันมาศึกษาภาษาอังกฤษ ในด้านต่างๆ
เช่นการสนทนาการเขียนหนังสือ พิมพ์เอกสารติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ แต่คนไทยส่วนใหญ่มักจะเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ไม่สวยงาม  มองดูแล้วไม่ได้สัดส่วนที่ดูแล้วสวยงามบางคนเขียนตัวอ้วนเกินไปบางคนเขียนตัวผอมเกินไป
โดยคณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาพบว่าภาพวาดของโมนาลิซ่าเป็นรูปภาพที่สวยที่สุดในโลกเพราะใช้อัตราส่วนทองในการวาด  การก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น
วิหาร Parthenon ในประเทศกรีก   สัดส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่
พีระมิดแห่ง
Giza ในประเทศอิยิปต์      ถูกสร้างขึ้นตามอัตราส่วนทอง    ในปัจจุบันอัตราส่วนทองถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นในการจัดทำบัตรเครดิต    ใช้ในสถาบันการแพทย์ปัจจุบันในการผ่าตัดรักษาหรือศัลยกรรมเพื่อให้มีลักษณะที่ดี  ใช้หาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบมาตรฐานของสัดส่วนร่างกายคน    หาจำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตบางชนิดโดยเฉลี่ยได้
ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการใช้อัตราส่วนทองมาช่วยในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้มีสัดส่วนที่สวยงาม

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

             1. เพื่อศึกษาการนำอัตราส่วนทองมาใช้งานในด้านต่างๆ

             2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนทอง

             3. เพื่อศึกษาว่าสามารถนำอัตราส่วนทองมาช่วยในการเขียนตัวอังษรภาษาอังกฤษให้มีสัดส่วนที่สวยงามได้หรือไม่

     

สมมุติฐานของโครงงาน

                ถ้านำอัตราส่วนทองมาใช้ในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษจะทำให้ตัวนั้นมีสัดส่วนที่สวยงามขึ้น

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

- ตัวอักษรที่สวยงามคือตัวอักษรที่มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสม

- ตัวอักษรที่ใช้ คือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

- กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น ม.1-3 ในโครงการSMTP

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น             สัดส่วนของตัวอักษร

ตัวแปรตาม            ความสวยงามของตัวอักษรที่ได้

ตัวแปรควบคุม        ผู้เขียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ตัวอักษรที่สวยงามโดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนทองมาใช้ในการเขียน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์