ส่งงานห้อง 2/4

รูปภาพของ srkkawita

ส่งงานห้อง 2/4 ปีการศึกษา 2555

         ได้ที่ www.thaigoodview.com/node/149041   ในงานครั้งที่ 1  นักเรียนคลิกแสดงความคิดเห็นแล้วพิมพ์  ส่งงานค่ะ  ตามด้วยชื่อ  นามสกุล  และเลขที่  copy node ของนักเรียนวางไว้เพื่อให้ครูคลิกเข้าไปตรวจค่ะ

รูปภาพของ srk38817

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงญาณิศา มากมี ชั้น ม.2/4เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/149231

ส่งงานค่ะ

ด.ญ.นุชนาถ  จันทร์แดง  เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/149229

รูปภาพของ srk38809

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงกานต์กนก  มงคล ชั้น ม.2/4  เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/150550

รูปภาพของ srk38863

ส่งงานครับ 

เด็กชายเจนณรงค์ หวังดี 2/4 เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/150548

 

รูปภาพของ srk38990

ส่งงานค่ะ

ด.ญ.ศวิตา  โอษฐงาม เลขที่ 50 ม.2/4

http://www.thaigoodview.com/node/150547

ส่งงานครับ ด.ช.ภานุวัฒน์ หมายรอดดี ม.2/4 เลขที่ 33 http://www.thaigoodview.com/comment/reply/149867

 

ส่งงานค่ะ

ด.ญ.อัณญรัชต์บุญเจือ    เลขที่ 43   ม.2/4

http://www.thaigoodview.com/node/149200

ส่งงานครับ..

เด็กชาย ศุภกิจ พัดบุตร เลขที่ 22 ม. 2/4

http://www.thaigoodview.com/node/149223

ส่งงานครับ 

เด็กชายพงศ์วิทย์  สุมาจิตร ชั้น ม.2/4 เลขที่14

 http://www.thaigoodview.com/node/149832

รูปภาพของ srk38761

ใหม่

ส่งงานครับ

เด็กชายชัยภัทร จันทร์ภักดี เลขที่ 1 ชั้นม.2/4 

http://www.thaigoodview.com/node/149814

รูปภาพของ srk38788

ใหม่

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงพนิตพร  แสงวงศ์ ชั้นม.2/4 เลขที่ 15 

http://www.thaigoodview.com/node/149813

รูปภาพของ srk38816

ส่งงานครับ

ด.ช.ชาญอิสระ    ดวงตา  ม.2/4  เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/149809

รูปภาพของ srk38925

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงธีร์จุฑา  บุญลอย ม.2/4 เลขที่ 47

http://www.thaigoodview.com/node/149651

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงสุธิดา ปุยะสันต์ ม.2/4 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/149211 

 

 ส่งงานคับ

เด็กชายภาณุพงศ์  พูดเพราะ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4   เลขที่ 20 

http://www.thaigoodview.com/node/149555

 

รูปภาพของ srk38784

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงปรางทิพย์ ขบวนฉลาด เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/149233

รูปภาพของ srk38767

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงณัฐนรี เกริ่นสระน้อย  เลขที่ 3  

http://www.thaigoodview.com/node/149224

ส่งงานครับ

เด็กชายวงศกร   ยิ่งใจกล้า  ม.2/4 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/149218

รูปภาพของ srk38971

ส่งงานแล้วนะค่ะ

เด็กหญิงทิพย์อาพร จาบทอง เลขที่ 48 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 Smile 

http://www.thaigoodview.com/node/149432 

รูปภาพของ srk38878

ส่งงานแล้วครับ   ด.ช.พงศธร   เชษฐา เลขที่ 40 ม.2/4

http://www.thaigoodview.com/node/149427 

รูปภาพของ srk38903

ส่งงานคะ  

เด็กหญิงอารยา   สุขช่วย  เลขที่ 44 ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2/4

http://www.thaigoodview.com/node/149213

รูปภาพของ srk38789

ส่งงานครับ  เด็กชายพรกิตติ์ ทฤฆายุ เลขที่ 16 ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2/4

http://www.thaigoodview.com/node/149208?q=node/149208

รูปภาพของ srk38789

ส่งงานครับ  เด็กชายพรกิตติ์ ทฤฆายุ เลขที่ 16 ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2/4

http://www.thaigoodview.com/node/149208?q=node/149208

รูปภาพของ srk38855

ใหม่

ส่งงานค่ะ

ด.ญ.สุธาสินี   พิศเพ็ง เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/149205#comment-168574

 

รูปภาพของ srk38985

ส่งงานนะค่ะ 

 เด็กหญิงมณีฉาย  วงษ์วรรณ์ เลขที่ 49 ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2/4

 http://www.thaigoodview.com/node/149391

ส่งงานครับ

เด็กชายจิรายุส   บุราคร  ม.2/4  เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/149198

... 

ส่งงานค่ะ

ด.ญ.ศศิรญา ดอกยี่สุ่น  เลขที่ 51

 

http://www.thaigoodview.com/node/149387

รูปภาพของ srk38809

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงกานต์กนก  มงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/149382

รูปภาพของ srk38781

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงนิรินธร  หิรัญสถิต เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

http://www.thaigoodview.com/node/149225

รูปภาพของ srk38762

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิง ญาณิศา ปะบุญเรือง เลขที่ 2 ชั้น ม.2/4

http://www.thaigoodview.com/node/149230 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์