ใบกิจกรรม เรื่อง การเลือกข้อความ

รูปภาพของ srk38784

1.  อธิบายวิธีการเลือกข้อความในแต่ละแบบ

ตอบ  การเลือกข้อความมี 4 วิธี

1.การเลือกข้อความด้วยการใช้เมาส์คลิกตำแหน่งที่ต้องการเริ่มต้นการเลือก กดปุ่มซ้ายบนเมาส์ค้างไว้  จากนั้นลากลูกศรไปบนข้อความที่ต้องการเลือก

2.การเลือกข้อความด้วยการใช้แป้นพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาของคอลัมน์ ให้คลิกในเซลล์บนสุดหรือล่างสุดของคอลัมน์ กด SHIFT ค้างไว้ ในขณะที่กดแป้น UP ARROW หรือ DOWN ARROW ซ้ำๆ จนกว่าจะเลือกได้เนื้อหาของคอลัมน์

3.การเลือกข้อความในตำแหน่งที่ต่างกัน เลือกข้อความหรือรายการในตารางที่ไม่ติดกันได้ เลือกบางข้อความหรือรายการในตาราง กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่เลือกรายการหรือข้อความเพิ่มเติมใดๆในตารางที่ต้องการ

4.การเลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง เมื่อต้องการเลือกหัวเรื่อง   ให้คลิกด้านซ้ายของหัวเรื่องจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิก

2.  อธิบายขั้นตอนในการคัดลอกข้อความและการเคลื่อนย้ายข้อความ

ตอบ ถ้าเราต้องพิมพ์ข้อความซ้ำๆ กัน เราควรใช้วิธีคัดลอกข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการในเอกสารจะเร็วกว่า ซึ่งวิธีคัดลอกข้อความจะคล้ายกับการย้ายข้อความ 

วิธีที่ 1 ใช้เมาส์คัดลอกข้อความ

1. เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอกและคลิกเมาส์ค้างไว้

2. กดปุ่ม <Ctrl> ค้างไว้ และลากข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการคัดลอกในเอกสาร สังเกตที่ตัวชี้เมาส์จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้วย แสดงว่าเป็นการคัดลอกไม่ใช่การย้ายข้อความ

3. เมื่อเราปล่อยเมาส์ ข้อความก็จะถูกคัดลอกไปที่ตำแหน่งใหม่

วิธีที่ 2 ใช้ปุ่มคำสั่ง

1. เลือกข้อความที่ต้องการย้าย

2. คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคำสั่ง Copy (คัดลอก) หรือคลิกปุ่ม

3. ลากเมาส์เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการใส่ข้อความและคลิกเมาส์ปุ่มขวา เลือกคำสั่ง Paste (วาง) หรือคลิกปุ่ม

4. แสดงข้อความก็จะถูกคัดลอกไปที่ตำแหน่งใหม่

3.  อธิบายขั้นตอนในการบันทึกงาน และบอกถึงความแตกต่างระหว่างการใช้คำสั่ง Save และ Save as

ตอบ ขั้นตอนการบันทึกงานมีดังนี้

1.บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก บันทึก หรือกด CTRL+S

2.พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

Word จะบันทึกเอกสารนั้นไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้เลือกโฟลเดอร์อื่นใน การเชื่อมโยงรายการโปรด (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista) หรือในรายการ บันทึกใน (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Microsoft Windows XP) ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Word ใช้บันทึกเอกสาร และความแตกต่างระหว่าง save กับ save as คือ Save คือ คำสั่งสำหรับบันทึกข้อมูลในไฟล์เดิม ส่วน save as คือการสั่งให้บันทึกในไฟล์ใหม่

4.  ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการเปิดเอกสารเก่า

ตอบ  ถ้าต้องการเปิดไฟล์เอกสารเก่าขึ้นมาใช้งานหรือแก้ไขเพิ่มเติม คือ  เปิดไฟล์เอกสารจากเมนูคำสั่ง
1. คลิกเมนูแฟ้ม > เปิด... จะปรากฏหน้าต่างตอบโต้ปรากฏขึ้นมา
2. คลิกเลือกที่จัดเก็บข้อมูล
3. คลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ
4. คลิกที่ปุ่ม เปิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์