งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ srkkawita

งานครั้งที่ 2 ห้อง 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ให้นักเรียนสร้าง node ขึ้น 2 node
1. อาณาจักรกรุงศรีอยุทธยา
2. อาณาจักรกรุงธนบุรี

เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งงานที่ ห้องเรียนของตัวเอง เป็นงานครั้งที่ 2

 เด็กหญิงวนิดา สุขอยู่ ม.2/2 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/151519

 ด.ช.คุณานนต์ สุรศร ชั้นม.2/2 เลขที่ 7

ขออภัยที่ส่งช้าครับ  

http://thaigoodview.com/node/151097

รูปภาพของ swk38712

ส่งงานครับ

เด็กชายสุริยา  ภูมิสูง  ม.2/2  เลขที่ 36 

 http://www.thaigoodview.com/node/149951

เด็กหญิงวิชุลดา  ดวงศรี  ม. 2/2  เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/149922

เด็กหญิงภูษณิศา  สมานสารกิจ ม.2/2 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/149915

 

 

 

รูปภาพของ srk38681

ส่งงาน

เด็กหญิงเขมนิภาส์ นิธิหิรัญวงษ์ ชั้นม.2/2 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/149892

 

รูปภาพของ srk386869

ส่งงานครั้งที่ 2 คะ

เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิศวงค์ ชั้น ม.2/2  เลขที่  11

เด็กชายพีรพงษ์  สอนส่งกลิ่น ม.2/2  เลขที่ 22

http://thaigoodview.com/node/149865

เด็กชายภานุวัฒน์   ขอมา เลขที่24 ชั้น ม2/2

http://www.thaigoodview.com/node/149457

รูปภาพของ srk38679

ครั้งที่ 2
เด็กหญิงกิตติยา บุญญัติ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 4
http://www.thaigoodview.com/node/149851

รูปภาพของ swk386929

ส่งงาน

 เด็กชายปฏิพล หม้อทอง เลขที่17 ม.2/2

 http://www.thaigoodview.com/node/149826

รูปภาพของ swk387099

เด็กชายศุภราษฎร์  บุญเลิศ  เลขที่ 34 ม.2/2

http://www.thaigoodview.com/node/149654

เด็กชาย วุฒิรัช   บุญแก้ว   ม.2/2   เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/149541 

รูปภาพของ swk387109

ส่งงานครั้งที่ 2

 ด็กหญิงอัมพิกา     เสริมผล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2     เลขที่ 38

อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรธนบุรี    

  ชื่อบล็อค http://www.thaigoodview.com/node/149448

เด็กชายกนกพงศ์   วิเศษโวหาร

ม.2/2               เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/149538

รูปภาพของ thanpaween

 

 ด.ช.เธียรปวีณ บุญเสร็จ ม.2/2 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/149502

 

 

ชื่อ ด.ช.ดิฐศิลป์ วิลุนละพัน ม.2/2 เลขที่ 10

ส่งงาน อาณาจักร อยุธยาและกรุงธนบุรี

http://www.thaigoodview.com/node/149539

ส่งงานครั้งที่ 2

เด็กชายหฤษฎ์ พรหมบุตร ม.2/2 เลขที่ 37 

http://www.thaigoodview.com/node/149524 

ส่งงานครั้งที่ 2

เด็กชาย กิตติพงศ์  มั่นหมาย เลขที่ 3 ชั้นม.2/2

http://www.thaigoodview.com/node/149507

เด็กชายชาญชล  คีรีโชติ  ม.2/2  เลขที่  8

http://www.thaigoodview.com/node/149501

 

เด็กชาย กวินพงศ์  กลิ่นหอม เลขที่2 ม.2/2

http://www.thaigoodview.com/node/149498

รูปภาพของ swk386919

ส่งงาน เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มเจริญ ม.2/2 เลขที่ 16

    http://www.thaigoodview.com/node/149518                                                      

รูปภาพของ swk387039

ส่งงาน

เด็กชายวรรณรัตน์ พรวิวัฒน์ ชั้นม.2/2 เลขที่28 

งาน

ชื่อ ด.ช.นครินทร์ มั่นเขตรวิทย์  เลขที่ 14 

http://www.thaigoodview.com/node/149499 

 

 

รูปภาพของ kasemsuk11

เด็กชาย เกษมสุข กระแสเทพ เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/149489

 

 

ส่งงาน

เด็กชาย วุฒิชัย วัชรารัตน์ เลขที่ 30

http://thaigoodview.com/node/149516

ด.ช.นนทนันท์  นวนงาม  ม.2/2 เลขที่ 15

ชื่อบล็อค  http://www.thaigoodview.com/node/149504

1.อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

2.อาณาจักรธนบุรี 

รูปภาพของ srk38708

 งานที่2 

ด.ช.ศุภกร  พันธุ์ศักดานนท์ ม.2/2 เลขที่33 

 1. อาณาจักรกรุงศรีอยุทธยา

 2. อาณาจักรกรุงธนบุรี

 

 

 

//http://www.thaigoodview.com/user/87726

ชื่อ ปมนตร์ธรรม สินทจันทร์ เลขืี่ 18 ชั้น ม.2/2

 อาณาจักรอยุธยา

http://www.thaigoodview.com/node/149449

อาณาจักรธนบุรี

http://www.thaigoodview.com/node/149452 

 งานครั้งที่ 2

ส่งงานครั้งที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/149448

ด.ช.ประกร ริ้วทอง เลขที่ 19 ชั้น ม.2/2 

 

1. อาณาจักรกรุงศรีอยุทธยา

2. อาณาจักรกรุงธนบุรี 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์