อาณาจักรธนบุรี

รูปภาพของ swk387039

    อาณาจักรธนบุรี

พระราชประวัติ

http://learn.wattano.ac.th/TCH/suriyan/Part%20TO.files/image009.jpg

                                            สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงมีพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2277  ชาติกำเนิดเป็นคนสามัญ บิดาชื่อ นายไหฮอง

 เป็นนายอากรบ่อนเบี้ย มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัฒน์  มารดาชื่อ นางนกเอี้ยง  สมเด็จพระยาตากสินมีพระนามเดิมว่าอย่างไรไม่มีหลักฐาน

ปรากฏ ทราบแต่ว่าพระนามสินนั้นเป็นที่รู้จักภายหลัง
เมื่อทรงเป็นบุตรบุญธรรมของพระยาจักรี อัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือน
  ได้ตั้ง

ชื่อว่า สิน

                                            เด็กชายสินได้รับการศึกษาเล่าเรียนระยะแรกกับพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส
(บางท่านว่าเป็น วัดคลัง)
  จน

กระทั่งอายุได้ 13 ปี
ท่านอัครมหาเสนาบดีจึงพาเข้าไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยูหัวบรมโกศ
  จนได้รับพระราชทานบรรดา

ศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัตร (สิน)  ครั้นเมื่อเจ้าเมืองตากถึงแก่กรรม
หลวงยกกบัตร (สิน) จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองตาก เป็นเหตุให้คนทั่ว

ไปเรียกว่า พระยาตากสิน

                                            ในปี พ.ศ. 2308 พระยาตากสิน ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระยาวชิรปาการ  ตำแหน่งเจ้าเมืองกำแพงเพชร แต่ยังไม่ทันได้รับตำแหน่งใหม่
ทางเมืองหลวงได้เรียกตัวเข้าช่วยป้องกันพระนครในการทำสงครามกับพม่า
  ขณะที่ปฏิบัติการรบอยู่นั้น ได้เกิดความท้อใจในความอ่อนแอของพระเจ้าเอกทัศ
และเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องเสียแก่พม่าอย่างแน่นอน
  จึงได้นำกำลังทหารประมาณ 500 คน  ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมา
เมื่อเดือนยี่ พ.ศ. 2309
มุ่งไปทางทะเลด้านตะวันออกเพื่อหาที่มั่นรวบรวมผู้คนย้อนกลับมาสู้รบพม่าอีกครั้ง

http://learn.wattano.ac.th/TCH/suriyan/Part%20TO.files/image011.jpg

                                            พระยาตากสิน พิจารณาเห็นว่าเมืองจันทบุรีเป็นหัวเมืองใหญ่กว่า
บรรดาหัวเมืองชายทะเลตะวันออกด้วยกันมี

ภูมิประเทศเหมาะสมในการติดต่อซื้อหาเสบียงอาหาร อาวุธ จากต่างประเทส
มีความอุดมสมบูรณ์ดี สมควรที่จะเกลี้ยกล่อมไว้เป็นกำลังใน

การต่อสู้กับพม่า  พระยาตากสินจึงได้ดำเนินการเกลี้ยกล่อมเจ้าเมืองจันทรบ