คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับตรงนิสิตใหม่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 โดยการสมัครสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล, สาขาวิชาเซรามิกส์, สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย, สาขาวิชาการแสดงการกับการแสดง, สาขาวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง, สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร, สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาศิลปะเครื่องประดับ, สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์, สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา, สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ไทย/กล) และสาขาวิชาศิปะการแสดงศึกษา โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจศึกษาต่อสาขาวิชาดังกล่าว ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2551

รับสมัครโดยตรงผ่านเว็บไซด์ http://admission.swu.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5716-5717 และ 0-2261-0531 
                                                     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์