มทร.พระนครรับภาคสมทบ


มทร.พระนครรับภาคสมทบ
ปริญญาโท การสื่อสารการตลาด
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาด) ประจําปี การศึกษา 2556 จำนวนรับ 20 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 


คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศ ทุกสาขาวิชา หรือที่กำลังจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555
-ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
-ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
-ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเคร่งครัด
 

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์