ม.ศรีปทุม 3 วิทยาเขต คัดป.โท-เอก

 

                มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตพญาไท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งภาคปรกติ ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                1.วิทยาเขตบางเขน

                ระดับปริญญาโท

                -หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

                -หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

                -หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

                -หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา

                -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                -หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

                -หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

                2.วิทยาเขตชลบุรี

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                -หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

                3.วิทยาเขตพญาไท

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สำหรับนักบริหาร

                -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สำหรับนักบริหาร

                -หลักสุตรนิติศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

                -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  สาขาวิชาการจัการทรัพยากรมนุษย์

                ระดับปริญญาเอก

                1.วิทยาเขตบางเขน

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาบริหารการศึกษา

                -หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาเขตบางเขน 0-2579-1111  วิทยาเขตพญาไท  0-2298-0181-3  วิทยาเขตชลบุรี 0-3874-3702-3

                     (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  6014416  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 386 http://www.elearneasy.com

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์