อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณและกฎระเบียบ

รูปภาพของ sss28543

อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ

ที่มาของรูป: http://www.ancientcity.com/themes/acw2_mod/images/objective.jpg

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)
 
บัตรคุ้มสยามผู้ใหญ่ (คนไทย) ***
เที่ยวชม (ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
บัตรคุ้มสยาม (ผู้ใหญ่) ท่านละ ๓๕๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

บัตรคุ้มสยามเด็ก (คนไทย) ***
เที่ยวชม(ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
บัตรคุ้มสยาม (เด็ก) ท่านละ ๑๗๕ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
 
บัตรท้องถิ่น/ผู้สูงอายุ
แสดงบัตรประชาชนสมุทรปราการ
สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี โปรดแสดงบัตรประชาชน
ท่านละ ๒๕๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
 
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ ) 
ผู้ใหญ่ ท่านละ ๕๐๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
เด็ก ท่านละ ๒๕๐ บาท าคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
 
นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ)
คันละ ๓๐๐ บาท 
 

***หมายเหตุ***  
                 

           บัตรคุ้มสยาม/ท้องถิ่น

สามารถใช้บริการได้ดังนี้  
+ จักรยาน   บัตร 1 ใบ สำหรับ 1 ท่าน
+ รถรางชมเมือง (พร้อมรถกอล์ฟรับ-ส่ง จากหน้าเมืองถึงตลาดน้ำ)
+ นั่งเรือ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตามรอบที่กำหนดดังนี้
 
                       รอบที่ 1   08.00 - 10.00 น.
                       รอบที่ 2   10.00 - 12.00 น.
                       รอบที่ 3   13.00 - 15.00 น.
                       รอบที่ 4   15.00 - 17.00 น.
 
+ รถรางสายรอบเมือง
เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
                       ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.
สามารถขึ้นได้ทุกคันตามสถานีรถรางรอบเมือง ภายในเมืองโบราณ
 
หมายเหตุ สามารถขึ้นรถรางชมเมืองได้ที่ตลาดน้ำ(ร้านริมน้ำ)
ตามรอบและเวลาที่กำหนด ไม่สามารถขึ้นระหว่างทางได้
หากตารางเวลาการเข้าชมมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนเข้าชม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๙-๑๖๔๔-๕,๐-๒๗๐๙-๑๖๔๘ ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 147 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13942