อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณและกฎระเบียบ

รูปภาพของ sss28543

อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ

ที่มาของรูป: http://www.ancientcity.com/themes/acw2_mod/images/objective.jpg

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)
 
บัตรคุ้มสยามผู้ใหญ่ (คนไทย) ***
เที่ยวชม (ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
บัตรคุ้มสยาม (ผู้ใหญ่) ท่านละ ๓๕๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

บัตรคุ้มสยามเด็ก (คนไทย) ***
เที่ยวชม(ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
บัตรคุ้มสยาม (เด็ก) ท่านละ ๑๗๕ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
 
บัตรท้องถิ่น/ผู้สูงอายุ
แสดงบัตรประชาชนสมุทรปราการ
สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี โปรดแสดงบัตรประชาชน
ท่านละ ๒๕๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
 
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ ) 
ผู้ใหญ่ ท่านละ ๕๐๐ บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
เด็ก ท่านละ ๒๕๐ บาท าคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
 
นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ)
คันละ ๓๐๐ บาท 
 

***หมายเหตุ***  
                 

           บัตรคุ้มสยาม/ท้องถิ่น

สามารถใช้บริการได้ดังนี้  
+ จักรยาน   บัตร 1 ใบ สำหรับ 1 ท่าน
+ รถรางชมเมือง (พร้อมรถกอล์ฟรับ-ส่ง จากหน้าเมืองถึงตลาดน้ำ)
+ นั่งเรือ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ตามรอบที่กำหนดดังนี้
 
                       รอบที่ 1   08.00 - 10.00 น.
                       รอบที่ 2   10.00 - 12.00 น.
                       รอบที่ 3   13.00 - 15.00 น.
                       รอบที่ 4   15.00 - 17.00 น.
 
+ รถรางสายรอบเมือง
เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
                       ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.
สามารถขึ้นได้ทุกคันตามสถานีรถรางรอบเมือง ภายในเมืองโบราณ
 
หมายเหตุ สามารถขึ้นรถรางชมเมืองได้ที่ตลาดน้ำ(ร้านริมน้ำ)
ตามรอบและเวลาที่กำหนด ไม่สามารถขึ้นระหว่างทางได้
หากตารางเวลาการเข้าชมมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนเข้าชม
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๙-๑๖๔๔-๕,๐-๒๗๐๙-๑๖๔๘มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์