ม.กรุงเทพธนบุรีรับสมัครสาขาสหวิทยาการดนตรี

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครผู้จบ ม.6, ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า ที่รักดนตรีและเล่นดนตรีเป็น เข้าเรียนระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556
 
ปัจจุบันเปิดสอนใน 6 แขนงวิชา
1. การแสดงดนตรี (Music Performance)
-ดนตรีไทย -ดนตรีสากล -ดนตรีพื้นบ้าน
2. การแต่งและผลิตงานดนตรี (Composition &Music Production)
3. วิศวกรรมดนตรี (Music Engineering)
4. ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี (Music Business & Industrial)
5. ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาประยุกต์ (Applied Ethnomusicology)
6. ดุริยางคศาสตร์ศึกษา (Music Education) (เปิดสอนในปีการศึกษา 2556)
-การแสดงดนตรี (Music Performance)
ศึกษาและพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีในทุกๆ ด้าน การแสดง คอนเสิร์ต เป็นนักดนตรีที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม
-การแต่งและผลิตงานดนตรี (Composition & Music Production)
เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตงานเพลงที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณะชน เพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงประกอบการแสดงต่างๆ รวมทั้งผลงานเพลงของตัวเอง 
-วิศวกรรมดนตรี (Music Engineering)
เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตงานดนตรี ในห้องบันทึกเสียง เรียนรู้หน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ การอัดเสียง การมิกเสียง 
-ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรี (Music Business & Industrial)
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในด้านธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจในด้านดนตรี รวมทั้งด้านการผลิต อุตสาหกรรมดนตรีต่างๆ
-ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาประยุกต์ (Applied Ethnomusicology)
ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีในท้องถิ่น รวบรวม พัฒนา อนุรักษ์ เผยแพร่ ดนตรีที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ มิให้สูญหายไปจากสังคมไทย
-ดุริยางคศาสตร์ศึกษา (Music Education)
 วิชาการศึกษา การสอนดนตรี จิตวิทยา การวัดผล ฯลฯ  จบแล้วเป็นครูดนตรีได้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาชั้น ม.6, ปวช., ปวส., หรือเทียบเท่า
2. รักดนตรีและเล่นดนตรีเป็นทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้าน
3. มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
4. มีความพร้อมและความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาผลการศึกษา (Transcript, ใบรับรอง, ใบ รบ.) 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. แฟ้มสะสมงาน ประกาศนียบัตร, วุฒิบัตร ด้านดนตรี (ถ้ามี)
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2800-6800 ต่อ 128, 08-1285-6622 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkthon.ac.th
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์