มรภ.กำแพงเพชร รับปริญญาตรี 4 ปี/ต่อเนื่อง

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคปรกติ และภาค กศ.บป. (กำแพงเพชร/แม่สอด) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ดังนี้
 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รับสมัครนักศึกษาที่จบวุฒิม.6 และ ปวช.) ในสาขาวิชา
-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
-เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
-เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 
-เทคโนโลยีพลังงาน 
-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาออกแบบเซรามิกส์) 
-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค) 
-ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาเฟอร์นิเจอร์) 
 
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (2 ปีหลังอนุปริญญา) รับสมัครนักศึกษาที่จบวุฒิปวส. ในสาขาวิชา
-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา) 
-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก)
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0-5570-6599 ต่อ 1171 โทรสาร 0-5570-6518 เว็บไซต์ http://202.29.15.51/technology/home.html
 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์