ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับหลักสูตรพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 โดยระบบรับตรง จำนวน 40 คน สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2556 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555
-ผ่านการสอบวัดความรู้ GAT, PAT 1 และ PAT 2
-มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำวก่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวไม่เกินเกณฑ์ปกติมากจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล
-มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาพยาบาล
-มีความประพฤติเรียบร้อย
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.รับตรงเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) จำนวน 20 คน
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.00 มีใบรับรองการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
2.รับตรงเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
 
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.pnu.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ หรือสมัครทางไปรษณีย์โดยวิธีลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน และหลักฐานการโอนเงิน ให้วงเล็บมุมซองข้างล่างซ้ายว่า สมัครสอบ
 
ส่งไปที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 180/4 ถนนระแงะมรรคา ตำบาลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-7351-1427 ต่อ 1045 หรือ 1009 
 
ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์