การส่งงานครั้งที่ 3 ห้อง 2/2

รูปภาพของ srkkawita

คำสั่ง  1. ให้นักเรียนเลือกหัวข้อเพื่อจัดทำบล็อกโดยเลือกให้มีการผสมผสานกันระหว่างการสร้างเนื้อหาโดยบล็อก  กับการสร้างเนื้อหาวิชากำหนดให้สร้างบล็อก 1 หัวข้อ และสร้างเนื้อหาวิชา 2 หัวข้อ

         2.  เริ่มต้นการสร้างบล็อกนักเรียนจะต้องสร้างหน้าบล็อกก่อน  แล้วจึงสร้างบล็อกเนื้อหา  เพราะฉะนั้นงานครั้งที่ 2 จะมีบล็อกที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด 4 บล็อก  คือ บล็อกหลัก และ บล็อกรอง

         3.  อัพโหลดงานส่งครูใน www.thaigoodview.com/node/149041  Folder งานครั้งที่ 3  และในเว็บไซด์  www.krukawita.com  รายวิชาโปรแกรมนำเสนอ ชั้นสูง ในโฟลเดอร์ สร้างเนื้อหา

 

หมายเหตุ.-  เนื้อหา  1. ดิน

                           2. หิน 

                           3. แร่

                           4. แหล่งน้ำ

                           5. โลก

ส่งงาน

เด็กชายกิตติพงศ์  มั่นหมาย  เลขที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

http://www.thaigoodview.com/node/150264 

เด็กหญิงภูษณิศา สมานสารกิจ

ม.2/2 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/151757 

ด.ช.กนกพงศ์ วิเศษโวหาร ม.2/2 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/151185

ขออภัยที่ส่งช้าครับ

ด.ช.คุณานนต์ สุรศร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/151380 

รูปภาพของ srk38708

วิทยาศาสตร์ 

ด.ช.ศุภกร  พันธุ์ศักานนท์ ม.2/2 เลขที่33 

 เด็กหญิงวนิดา     สุขอยู่  ม.2/2   เลขที่  26

http://www.thaigoodview.com/node/150277

เด็กชายภานุวัฒน์   ขอม ชั้น ม2/2  เลขที่  24

http://www.thaigoodview.com/node/150307

 

รูปภาพของ swk387109

ส่งงานเด็กหญิงสุธิกานต์ พันธ์ภูงา เลขที่ 35 ม.2/2 

 http://www.thaigoodview.com/node/150854

ส่งงาน ด.ญ.อัมพิกา เสริมผล ม.2/2 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/151413

ด.ญ.วิชุลดา ดวงศรี ม.2/2 เลขที่29

 http://www.thaigoodview.com/node/150270

 

รูปภาพของ swk386919

 เด็กหญิงบัณฑิตา อิ่มเจริญ ม.2/2 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/150255

ส่งงาน

ของ

เด็กชายภานุพงศ์  ตรงใจ ม.2/2เลขที่23

 http://www.thaigoodview.com/node/150284

ส่งงาน

เด็กชาย วุฒิชัย วัชรารัตน์  ม.2/2 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/151448 

รูปภาพของ srk38679

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงกิตติยา  บุญญัติ ม.2/2 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/151422  

รูปภาพของ srk386869

ส่งงานคะ

เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิศวงค์ ม.2/2  เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/150259

รูปภาพของ swk38712

ส่งงานครับ

เด็กชายสุริยา  ภูมิสูง   ชั้น ม.2/2   เลขที่ 36

 http://www.thaigoodview.com/node/151386

รูปภาพของ srk38681

ส่งงานค่ะ

เด็กหญิงเขมนิภาส์ นิธิหิรัญวงษ์ ม.2/2 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/150258

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ swk387099

เด็กชายศุภราษฎร์  บุญเลิศ

เลขที่ 34 ม.2/2

http://www.thaigoodview.com/node/151012

เด็กชายหฤษฎ์ พรหมบุตร ม.2/2 เลขที่ 37

http://www.thaigoodview.com/node/151370  

ด.ช.ดิฐศิลป์ วิลุนละพัน ม.2/2 เลขที่ 10

ส่งงานครับ http://www.thaigoodview.com/node/150276

รูปภาพของ swk386929

เด็กชายปฏิพล หม้อทอง เลขที่17 ม.2/2

http://www.thaigoodview.com/node/151176 

ส่งงานครับ

ด.ช.พชรพล ผลค้า

http://www.thaigoodview.com/node/151164

รูปภาพของ swk387039

เด็กชาย วรรณรัตน์ พรวิวัฒน์

ชั้นม.2/2 เลขที่ 28

งาน

รูปภาพของ srk38695

เด็กหญิงปิยธิดา  พลสิงห์  ชั้นม.2/2 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/151130 

รูปภาพของ thanpaween
 
 ด.ช. เธียรปวีณ บุญเสร็จ เลขที่ 13 ชั้น ม.2/2
 
 

ด.ช.ประกร ริ้วทอง เลขที่ 19 ชั้น ม.2/2 

http://www.thaigoodview.com/node/151112 

ด.ช. ปมนตร์ธรรม สนิทจันทร์ ม.2/2 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/151083 

ส่งงานวันที่10 ม.ค.2556

เด็กชายวรเมธ  แพ่งกุล ม.2/2 เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/150304

รูปภาพของ swk387099

เด็กชายศุภราษฎร์  บุญเลิศ  เลขที่ 34   

http://www.thaigoodview.com/node/151012

ส่งงาน ด.ช.นครินทร์ มั่นเขตรวิทย์ ม.2/2 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/151008

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์