กำเนิดประวัติศาสตร์ชาติไทย

ถิ่นกำเนิดชนชาติไทย

 

 

ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจาก

ยังหาหลักฐานมา ยืนยันอย่างชัดเจนไม่ได้ว่าชนชาติไทย
มีถิ่นกำเนิดที่แท้จริงอยู่ที่บริเวณใด คงมีเพียงข้ออ้างอิง ทฤษฎี และข้อ
 สันนิฐาน ว่ามีถิ่นกำเนิดในที่ต่างๆ กันไป
ตามแต่ใครจะหาหลักฐานอ้างอิง หรือมีเหตุผลประกอบการนำเสนอ
 พร้อมหลักฐานอ้างอิงได้
ซึ่มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ค้นคว้า ศึกษา เสาะแสวงหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 มายืนยันอยู่หลายท่าน
ซึ่งแต่ละท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอพยานหลักฐานยืนยันแนวความคิดของ
 ตนเอง
ซึ่งได้เสนอไว้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ดังนี้
 

บริเวณตอนเหนือของประเทศจีน 

วิลเลี่ยม กลิฟตัน ดอดด์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน
เคยเดินทางไปมณพลยูนนานในประเทศจีน ระหว่าง พ.ศ.
2450 – 2461 และได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชนชาติไทย ชื่อ
ชาติไทย : พี่อ้ายของคนจีน ซึ่งหลวงแพทย์นิติสวรรค์ ฮวดหลี 

ดอด์ด อธิบายว่า กลุ่มคนไทยมีเชื้อชาติสายมองโกล พูดภาษาไทย
อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของจีน เรียกตนเองว่า
 อ้ายลาว ชนชาตินี้เคยครอบครองดินแดนประเทศจีนปัจจุบัน
แต่ถูกจีนรุกราน จึงถอยร่นมาตั้งถิ่นฐานในมณฑลยูนนาน ไกวเจา กวางตุ้ง และกวางสี
โดยอยู่ภายใต้การปกครองของจีน แต่มีคนไทยบางส่วนได้อพยพลงมาทางใต้
เข้าสู่คาบสมุทรอินโดจีนและได้ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าในเวลาต่อมา
ขุนวิจิตรมาตรา ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในหนังสือหลักไทยว่าถิ่นเดิม ของชนชาติไทยอยู่ที่บริเวณเทือกเขาอัลไต
ทางตอนเหนือของจีน ต่อมาจึงได้อพยพลงไปทางใต้เพื่อหาที่อยู่ใหม่ที่อุดม
 สมบูรณ์กว่า และได้ก่อตั้ง นครลุง ขึ้น หลังจากนั้นอพยพมาทางบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน
แล้วสร้างเมืองใหม่
ซึ่งต่อมาถูกจีนครอบครอง จึงอพยพลงมาทางใต้ เข้าสู่คาบสมุทรอินโดจีน
และดินแดนประเทศไทยปัจจุบันตามลำดับ
 

 

บริเวณตอนกลางของประเทศจีนเทเรียน เดอ ลา คูเปอรี เป็นชาว

อังกฤษ
และเป็นผู้เชียวชาญทางภาษาศาสตร์ของอินโดจีน ได้ศึกษาจากเอกสารจีน กล่าวว่า
 ณาจักรต้ามุง
ซึ่งเป็นกลุ่มชนชาติไทยในมณฑลเสฉวนของจีน
ระยะแรกชนชาติจีนได้ยกย่องชนชาติไทยว่าเป็นชนชาติที่น่ายกย่อง เพราะต้ามุง
 หมายถึงเมืองใหญ่ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกั้น
แต่ต่อมาจีนเริ่มรุกรานเข้ามาในอาณาจักรต้ามุง
คนไทยจึงได้อพยพลงมาทางใต้บริเวณมณฑลเสฉวน ขุนวิจิตรมาตรา  ได้วิเคราะห์เรื่องถิ่นกำเนิดของไทยไว้ในหนังสือเรื่อง
 งานค้นคว้าเรื่องเชื้อ ชาติไทย ว่า
ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในดินแดนที่เป็นมณฑลเสฉวน ฮูเป อันฮุย และ
เกียงสีบริเวณตอนกลางของจีนต่อมาทางตอนใต้ที่เป็นมณฑลยูนนานและแหลมอินโดจีน
 

 บริเวณตอนใต้ของจีน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทยได้แสดงพระราชดำริไว้ในนิพนธ์ เรื่อง แสดงบรรยายพงศาวดารสยามและลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ ว่า
แต่เดิมชนชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ทางตอนใต้ของจีน แถบ
 มณฑลกวางตุ้ง และยูนนาน
ต่อมาถูกจีนรุกรานจึงอพยพเพื่อแสวงหาดินแดนใหม่ โดยแยกออกเป็น
 2สาย

บริเวณดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน อารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์
ในบริเวณที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ได้มีนักโบราณคดี นักมนุษยวิทยา
และนักชาติพันธุ์วิทยา ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในยุดที่ยัง
ไม่มีตัวอักษรสำหรับใช้บันทึกเรื่องราวของตนเป็นหลักฐานและความรู้ทางเทคโนโลยี
ก็อยู่ในระดับต่ำซึ่งเรียกว่า
 

ยุคหิน และ ยุคโลหะ อันเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏว่าได้ค้นพบโครงกระดูก
เครื่องมือ เครื่องใช้ ของมนุษย์ในสมัยดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สันนิษฐานว่าในดินแดนอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยปัจจุบันนี้เคยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกแห่งหนึ่ง
ก่อนจะถึงยุดที่มีตัวอักษรบันทึกเรื่องราว
แหล่งที่ค้นพบอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยที่สำคัญคือ
 

ถ้ำผี
อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และ
 
เครื่องมือที่ทำด้วยหินมีอายุรุ่นเดียวกับโครงกระดูกมนุษย์ที่ค้นพบที่กรุงปักกิ่งของจีน  ถ้ำพระ
อยู่ในเขตอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และ
 เครื่องมืดที่ทำด้วยหิน
แสดงถึงพิธีกรรมในการฝังศพ และมีความเชื่อถือในเรื่องวิญญาณที่จะกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีก
  

บ้านเชียงเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ เครื่องปั้นดินเผาที่มีการ
 เขียนลวดลายด้วยสีสรรอย่างสวยงามนอกจากนี้ยังพบปลายหอกทำด้วยสำริด
กำไลแขนสำริด ลูกปัดแก้ว
เป็นโบราณวัตถุยุดก่อนประวัติศาสตร์ 

เชสเตอร์ กอร์แมน และอาจารย์พิสิฐ เจริญวงศ์
นักโบราณคดีได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับสำริดที่บ้านเชียงว่า การขุดพบสำริดในดินแดนต่างๆ
 ไม่ว่าจะเป็นเอเชียไมเนอร์ ทะเลเมดิเตอเรเนียน
ลุ่มแม่น้ำสินธุ ซึ่งดินแดนเหล่านมีแร่ทองแดงอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่พบดีบุกเลย
จึงเป็นไปได้ว่าดินแดน เหล่านั้นนำเอาดีบุกจากแหล่งอื่นมาใช้
ซึ่งพวกเหล่านั้นล้วนรู้วิธีการหล่อมสำริดมาก่อน ซึ่งบริเวณบ้านเชียงเองก็อยู่ในลักษณะดังกล่าวด้วย
พอสันนิษฐานได้ว่า สำริดที่บ้านเชียงน่าจะมีอายุเก่ากว่า สำริดที่พบในดินแดนอื่นๆ
ของโลกทั้งหมด
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร
ได้ศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ยุดหินที่ค้นพบบริเวณบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
เปรียบเทียบกับโครงกระดูกของประเทศไทยในปัจจุบัน
พบว่ามีความคล้ายคลึงกันเกือบทุกประการ มีเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกัน
จึงมีความเห็นว่าดินแดนภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันนี้
น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เป็นบรรพบุรุษของชนชาติไทยปัจจุบัน
 ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี ผู้เชียวชาญทางด้านโบราณคดีไทย
ได้เขียนหนังสือเรื่อง
 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เสนอว่า จากการสำรวจค้นคว้าด้านโบราณคดี
ได้ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ในดินแดนประเทศไทย ตั้งแต่ยุคหินจนถึงยุดโลหะ
ต่อมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ โดยมีการสืบเนื่องทางวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน

พันตรี เดวิด
ชาวอังกฤษได้เขียนไว้ในหนังสือ
 ไทยในยูนานว่า คนจีนในยูนานกล่าวว่า
ชาวกวางตุ้งนั้นเป็นเชื้อชาติฉานมีรูปร่างหน้าตาของชาวจีนตอนใต้กับพวกฉานทางเหนือเหมือนกันมาก
อาจเป็นไปได้ว่าในสมัยหนึ่งพวกฉาน ได้ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศจีนทางด้านทิศใต้ของแม่น้ำยังจื้อ
แต่ส่วนมากถูกพวกจีนกลืนไป
 
พันโทมอริส อาบาดี ชาวฝรั่งเศส อธิบายว่า
กลุ่มเชื้อชาติของกลุ่มคนที่เรียกชื่อว่าไทย
 เป็นกลุ่มสำคัญที่สุดในบรรดาหมู่ชนทั่งหลายที่ได้พบในประเทศจีนตอนใต้
และในอินโดจีนทั้งหมดเป็นกลุ่มที่รวมหมู่มากมายหลายประเภท
แต่มีลักษณะสำคัญที่เหมือนกันในทางภาษา ขนบประเพณี และจารีตวัฒนธรรม นายดอชเรน
ชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นสมาชิกราชบัณฑิตยสภาอังกฤษ เกี่ยวกับทวีปเอเซีย
ให้คำอธิบายว่าว่าเชื้อชาติไทย แบ่งแยกเรียกชื่อตามหมู่เหล่าหลายชื่อ
แต่เป็นเชื่อชาติเดียวกัน ได้ยึดครองพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าคนเชื้อชาติอื่นๆ
ในแหลมอินโดจีน
ตลอดแนวเขตแดนระหว่างพม่ากับจีน แบ่งแยกเป็นหลายพวก
และบางพวกก็เป็นอิสระอย่างครึ่งๆ กลางๆ
ชนเชื้อชาติเดีวกันนี้ได้แผ่ออกไปทางใต้ใช้ชื่อว่า ลาว ยึดครองพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสาละวินกับแม่น้ำโขงตอนใต้ลงไป
รู้จักกันมากที่สุด และเป็นเชื้อชาติที่มีอารยธรรมสูงที่สุด คือ
 ไทยสยาม

 

สรุปได้ว่า

1.เมื่อก่อนประเทศไทยได้ชื่อว่าสยาม 

2.พันตรีเดวิดเป็นชาวอังกฤษได้เขียนไว้ในหนังสือไทยในยูนาน

3.ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยไม่สามารถยืนยันอย่างชัดเจนไม่ได้ว่าชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดที่แท้จริงอยู่ที่บริเวณใด 

 

คำถาม 

 

1. แนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันใช้หลักฐานใดสนับสนุน

ก. ลักษณะการอพยพจากเหนือมาใต้

ข. ความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรม

ค. จดหมายเหตุของจีน

ง. โครงกระดูกของมนุษย์ที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรี

 

2. เหตุผลใดที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต

ก. มีความทุรกันดาร

ข. มีศัตรูมาก

ค. เป็นบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็น

ง. มีระยะทางที่ห่างไกลจากไทยออกไป 

3. แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยกระจายอยู่ทั่วบริเวณจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเหตุผลอย่างไร

ก. เพราะมีผลงานชาวตะวันตกศึกษา

ข. มีคนไทยตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้น

ค. คนไทยตั้งถิ่นฐานบริเวณนั้นเพียงพวกเดียว

ง. มีการอพยพเพียงครั้งเดียว 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul