ใบกิจกรรม เรื่อง การเลือกข้อความ

รูปภาพของ srk38990

1.  อธิบายวิธีการเลือกข้อความในแต่ละแบบ

     ตอบ  การเลือกข้อความมีรูปแบบดังนี้

1.การเลือกข้อความโดยใช้เมาส์   คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มต้นการเลือก กดปุ่มซ้ายบนเมาส์ค้างไว้ จากนั้นลากตัวชี้ไปบนข้อความที่คุณต้องการเลือก

2.การเลือกข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์  กด CTRL+A

 3.การเลือกข้อความในตำแหน่งที่ต่างกัน

1. เลือกบางข้อความหรือรายการในตาราง

2. กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือกรายการหรือข้อความเพิ่มเติมใดๆในตารางที่คุณต้องการ

4.การเลือกข้อความในมุมมองเค้าร่าง  ให้คลิกแท็บ>>มุมมอง>>แล้วคลิกเค้าร่างในกลุ่มมุมมองเอกสาร

2.  อธิบายขั้นตอนในการคัดลอกข้อความและการเคลื่อนย้ายข้อความ

     ตอบ  การคัดลอกข้อความมีวิธีดังนี้

1.  กำหนดพื้นที่ทำงาน

2.  คลิกที่คำสั่ง แก้ไข (EDIT) > คัดลอก (COPY) หรือคลิกที่สัญรูป

3.  คลิกที่พื้นที่ที่จะวางข้อมูล

 4.  คลิกที่คำสั่ง แก้ไข(EDIT) > วาง (PASTE) หรือคลิกที่สัญรูป

      การเคลื่อนย้ายข้อความมีดังนี้

1.  กำหนดพื้นที่ทำงาน

2.  คลิกที่คำสั่ง แก้ไข (EDIT) > ตัด (CUT) หรือคลิกที่สัญรูป   หรือ  ใช้ปุ่ม Ctrl +X

3.  คลิกที่พื้นที่ที่จะวางข้อมูล

4.  คลิกที่คำสั่ง แก้ไข (EDIT) > วาง (PASTE) หรือคลิกที่สัญรูป หรือใช้ปุ่มCtrl +V


3.  อธิบายขั้นตอนในการบันทึกงาน และบอกถึงความแตกต่างระหว่างการใช้คำสั่ง Save และ Save as

      ตอบ Save   สำหรับขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลจะมีขึ้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ Menu File > Save หรือ กด Ctrl + S

2. กำหนดชื่อ และเลือกที่อยู่ปลายทางในการบันทึกข้อมูล เหมือนกับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมอื่นๆ โดยทั่วไป แล้วคลิกที่ Save เพื่อทำการบันทึก

Save  As เป็นการบันทึกงานแบบสำเนาใหม่ออกมาอีกชุดหนึ่งจากงานที่กำลังทำอยู่ โดยงานที่กำลังทำอยู่จะไม่ได้โดนบันทึกไปด้วยจนกว่าจะทำการบันทึก ( Save ) ตัวมันเอง


4.  ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการเปิดเอกสารเก่า

     ตอบ  1. คลิกเมนูแฟ้ม >> เปิด  จะปรากฏหน้าต่างตอบโต้ปรากฏขึ้นมา

2. คลิกเลือกที่จัดเก็บข้อมูล

3. คลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการ

4. คลิกที่ปุ่ม เปิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์