ราชมงคลพระนคร รับสมัครหลักสูตรคหกรรมศาสตร์


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
คุณสมบัติ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
คุณสมบัติ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3.สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
คุณสมบัติ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจโรงแรม การจัดการธุรกิจค้าปลีก อาหารและโภชนาการ ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4.สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คุณสมบัติ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง http://admis.rmutp.ac.th,

http://regis.rmutp.ac.th หรือ www.rmutp.ac.th กดปุ่มระบบรับสมัครออนไลน์และชำระเงินผ่านธนาคาร
สอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 08-5067-9376, 0-2281-9756-8 ต่อ 2305-6 ดูรายละเอียดได้ที่ http://facebook.com/academicandresearch หรือ http://academic2.hec.rmutp.ac.th

 

ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์