ประวัตศาสตร์ชาติไทย

รูปภาพของ srk38732

 

ประวัติศาสตร์ไทย

   การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมักเริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมาหากแต่ในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบันพบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปีตลอดจนหลักฐานของอารยธรรมและรัฐโบราณเป็นจำนวนมากภูมิภาคสุวรรณภูมิเคยถูกชาวมอญเขมรและมาเลย์ปกครองมาก่อนต่อมา คนไทยได้สถาปนาอาณาจักรของตนเอง เช่น อาณาจักรสุโขทัย ไล่เลี่ยกันกับอาณาจักรล้านนา อาณาจักรเชียงแสน และอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาค่อนข้างสั้นประมาณ200ปีก็ถูกผนวกรวมกับอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมั่งคั่งเป็นศูนย์กลางการค้าระดับนานาชาติ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปการปกครองซึ่งบางส่วนใช้สืบมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังทรงตราพระราชกำหนดศักดินาทำให้อยุธยาเป็นสังคมศักดินา อยุธยาเริ่มติดต่อกับชาติตะวันตกเมื่อพ.ศ.2054หลังโปรตุเกสยึดครองมะละกาหลังจากนั้นในพ.ศ. 2112กรุงศรีอยุธยาตกเป็นประเทศราชของราชวงศ์ตองอูแห่งพม่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพในอีก15ปีให้หลังอาณาจักรอยุธยาเจริญถึงขีดสุดหลังจากนั้นทั้งความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็รุ่งเรืองมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาณาจักรอยุธยาเริ่มเสื่อมลงจนล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงในพ.ศ.2310พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราช และย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรี รัชสมัยของพระองค์ถือเป็นช่วงเวลาของการทำสงครามและการฟื้นฟูความเจริญของชาติอาณาจักรธนบุรีมีพระมหากษัตริย์ปกครองพระองค์เดียวกินระยะเวลาเพียง 15 ปีแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายนพ.ศ. 2325 กรุงรัตนโกสินทร์ยังเผชิญกับภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านกระทั่งรัชกาลที่ 4การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง ทำให้ชาติตะวันตกหลายชาติเข้ามาทำสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมอีกหลายฉบับต่อมาแม้จะมีการยกดินแดนให้ฝรั่งเศสและอังกฤษหลายครั้งแต่สยามไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรอันทำให้สยามได้รับการยอมรับจากนานาประเทศและนำมาซึ่งการแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมทั้งหลายวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย ทำให้คณะราษฎรเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้ลงนามเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่นแต่ในช่วงสงครามเย็นประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา มีนโยบายต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค

 

                 
หลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

   ไทยยังอยู่ในระบอบเผด็จการในทางปฏิบัติอยู่หลายทศวรรษประเทศไทยประสบกับความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและมีการสืบทอดอำนาจรัฐบาลทหารผ่านรัฐประหารหลายสิบครั้งอย่างไรก็ดีหลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตครั้งสำคัญในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬประชาธิปไตยในประเทศเริ่มมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

 

 

 คำถามท้ายบท

1.ในพ.ศ. 2112กรุงศรีอยุธยาตกเป็นประเทศราชของประเทศใด

ตอบ ประเทศพม่า

2.พ.ศ. 2112กรุงศรีอยุธยาตกเป็นประเทศราชแล้วใน15ปีต่อมาได้มีใครประกาศอิสรภาพ

ตอบ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3.อาณาจักรอยุธยาเริ่มเสื่อมลงจนล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงในพ.ศ.2310แล้วได้มีใครเป็นผู้รวบรวมไพร่พลมากอบกู้

ตอบ พระยาตาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 199 คน กำลังออนไลน์