แหล่งน้ำ

 

แหล่งน้ำ หรือ พื้นที่น้ำในภาษาอังกฤษใช้คำว่า วอเตอร์บอดี (waterbody) คือบริเวณที่มีการสะสมของน้ำบนพื้นผิวโลกหรือบนผิวดาวเคราะห์ เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ไปจนถึง คลอง หรือ พื้นที่ชุ่มน้ำ

แหล่งน้ำแบ่งได้เป็นสองประเภทตามการกำเนิดคือ
แหล่งน้ำที่เกิดโดยธรรมชาติเช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ
และแหล่งน้ำที่เกิดจากการสร้างโดยมนุษย์เช่น
 อ่างเก็บน้ำ คลอง นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามการเคลื่อนที่ของน้ำ เช่น แม่น้ำ และคลอง
กล่าวถึงแหล่งน้ำมีการไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ในขณะที่ ทะเลสาบ
น้ำจะไม่มีการไหลไปแหล่งอื่น แหล่งน้ำที่มีการสัญจรจะถูกเรียกว่าทางน้ำ
 สำหรับส่วนบริเวณของภูมิประเทศที่มีน้ำเป็นจำนวนหนึ่งแต่ไม่เรียกว่าแหล่งน้ำเช่น น้ำตก และไกเซอร์

ชนิดของแหล่งน้ำ

·         เกลเซียร์ - น้ำแข็งที่เคลื่อนตัวลงจากหุบเขา

·         แก่ง - แหล่งน้ำที่มีการไหลของน้ำเร็ว

·         เขื่อน - สิ่งก่อสร้างที่ขวางลำน้ำเพื่อเก็บกักน้ำ

·         คลอง - ทางน้ำที่สร้างโดยมนุษย์
โดยมักจะเชื่อมต่อระหว่างแหล่งน้ำอื่นเช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ หรือมหาสมุทร

·         คิล - แหล่งน้ำแขนง

·         คูเมือง - แหล่งน้ำที่ล้อมรอบสิ่งก่อสร้าง
เช่น กำแพงเมือง หรือปราสาท

·         เคตเทิล - พื้นที่ที่ตื้นและมีการทับทนของดินตะกอน

·         โคฟ - พื้นดินชายฝั่ง

·         แชนเนิล - บริเวณขอบเขตทางกายภาพของแม่น้ำ

·         ดรอว์ - ลำน้ำที่แห้งซึ่งจะมีน้ำไหลผ่านในบางฤดูกาล

·         ทะเล - แหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่

·         ทะเลสาบ - แหล่งน้ำจืด

·         ทาร์น - ทะเลสาบที่เกิดขึ้นบนภูเขา

·         ท่าเรือ - อ่าวที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ใช้สำหรับในการคมนาคม

·         น้ำพุ - แหล่งน้ำที่น้ำใต้ดินพุ่งออกมาจากพื้นดิน

·         บ่อน้ำ - แหล่งน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ
หรือมนุษย์ขุดขึ้น

·         บ่อน้ำร้อน - พื้นที่น้ำที่ร้อนขึ้นจากความร้อนใต้ดิน

·         บิลลาบอง - ลำน้ำที่เดิมเคยเป็นแม่น้ำแต่น้ำเกิดการเปลี่ยนทิศ
และเหลือพื้นที่เป็นแอ่งน้ำที่ไม่ติดต่อกับลำน้ำอื่น

·         บึง - แหล่งนํ้าขนาดใหญ่ มีนํ้าขังตลอดปี

·         เบซิน - บริเวณพื้นดินที่มีน้ำฝน
หรือน้ำที่ละลายจากหิมะไหลลงไปสู่แหล่งน้ำอื่นอย่างแม่น้ำ หรือทะเลสาบ

·         เบิร์น - ลำน้ำขนาดเล็ก

·         ไบยู - แม่น้ำย่อยที่น้ำมักจะไหลช้า

·         ป่าชายเลน - ผืนป่าที่เกิดขึ้นบริเวณริมน้ำ

·         พื้นที่ชุ่มน้ำ - พื้นที่น้ำที่มีส่วนประกอบของพืชขึ้นในบริเวณ

·         ฟยอร์ด - ลำน้ำที่ยาวและสองข้างฝั่งเป็นเหวสูง

·         ไฟโตเทลมา - แหล่งน้ำขนาดเล็กที่ไม่ต่อเนื่องกัน

·         มหาสมุทร - แหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่

·         มาร์ช - พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพืชขึ้นเป็นจำนวนหนึ่ง

·         แม่น้ำ - แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใช้สำหรับสัญจร

·         ล็อก - แหล่งน้ำจืด

·         ลากูน - แหล่งน้ำที่ตื้นที่มีน้ำเค็ม

·         ลำเหมือง - ทางน้ำขนาดเล็กที่เน้นใช้ในการเกษตรกรรม

·         ห้วย - แอ่งน้ำลึกกว้างมีทางน้ำไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปี
หรือแห้งบ้างเป็นบางคราว

·         หนอง - แอ่งน้ำที่มีบริเวณพื้นน้ำคล้ายกับบึง
แต่น้ำจะไม่ขังอยู่ทั้งปี

·         อ่างเก็บน้ำ - ทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้น
เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในประโยชน์ต่างๆ

·         อ่าว - บริเวณพื้นน้ำที่มีดินแดนล้อมสามด้าน

 

argi2
to�W IV margin-left: 30pt; text-indent: -18pt; background-color: white;">·         ฟยอร์ด - ลำน้ำที่ยาวและสองข้างฝั่งเป็นเหวสูง

 

·         ไฟโตเทลมา - แหล่งน้ำขนาดเล็กที่ไม่ต่อเนื่องกัน

·         มหาสมุทร - แหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่

·         มาร์ช - พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพืชขึ้นเป็นจำนวนหนึ่ง

·         แม่น้ำ - แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใช้สำหรับสัญจร

·         ล็อก - แหล่งน้ำจืด

·         ลากูน - แหล่งน้ำที่ตื้นที่มีน้ำเค็ม

·         ลำเหมือง - ทางน้ำขนาดเล็กที่เน้นใช้ในการเกษตรกรรม

·         ห้วย - แอ่งน้ำลึกกว้างมีทางน้ำไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปี หรือแห้งบ้างเป็นบางคราว

·         หนอง - แอ่งน้ำที่มีบริเวณพื้นน้ำคล้ายกับบึง แต่น้ำจะไม่ขังอยู่ทั้งปี

·         อ่างเก็บน้ำ - ทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเก็บกักน้ำใช้ในประโยชน์ต่างๆ

·         อ่าว - บริเวณพื้นน้ำที่มีดินแดนล้อมสามด้าน

 

        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์