การสร้าง Animation โดยโปรแกรม Macromedia FLASH 8

รูปภาพของ dspnatthanan

ประเภทของภาพเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพ (Frame By Frame Animation)

   เป็นการเคลื่อนไหวชนิด ภาพที่ 1 ไปภาพที่ 2 ไปภาพที่ 3 … ไป ภาพสุดท้าย หรือเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของการ์ตูนนั่นเอง

                   

การเปลี่ยนแปลงของภาพแต่ละภาพที่เรียงอย่างต่อเนื่องในลักษณะนี้ เหมาะสำหรับการทำ Animation ที่ซับซ้อน เช่น Animation ที่มีการเคลื่อนไหวลักษณะท่าทางมาก เป็นต้น ซึ่งจะใช้ภาพจำนวนมาก โดยที่แต่ละ Frame  จะใส่ภาพในลักษณะท่าทางต่าง ๆ 1 ภาพ ทำให้เสียเวลา แต่จะทำให้ภาพมีการเคลื่อนไหวที่เหมือนจริง

       หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ  (Animation) 

1.  การเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพ (Frame By Frame Animation)
เป็นการแสดงภาพแต่ละภาพที่เรียงต่อกันอย่างต่อเนื่อง จนดูเหมือนว่าภาพนั้นมีการเคลื่อนไหว ซึ่งเราจะทำการ Import ภาพที่เราจะสร้าง มาไว้ใน Frame แต่ละ Frame
2.  การเคลื่อนไหวชนิดกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Tweened Animation)
การเคลื่อนไหวที่มีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการแสดงภาพเคลื่อนไหว และใช้วิธีการคำนวณของ Flash ในการแสดงภาพต่าง ๆ โดยที่เราไม่ต้องไปหาภาพมาเรียงต่อกัน ซึ่งมีหลักการคือการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหว ให้กับ Animation ซึ่งการเคลื่อนไหวชนิดนี้มีด้วยกันหลายแบบ 

การเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพ (Frame By Frame Animation )
  การเคลื่อนไหวด้วยวิธีนี้สามารถทำได้โดยการสร้างภาพในแต่ละ Frame หรือทำการ Import ไฟล์ภาพลงในแต่ละ Frame หากไฟล์ที่เราจะ Import เข้ามามีตัวเลขต่อท้ายมาหลาย ๆ อันดับ เราก็สามารถ Import ไฟล์อย่างต่อเนื่องได้เลย ทำให้เราได้ Animation แบบการเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพทันที

                        

สร้างโดย: 
ครูณัฏฐนันท์ นิลพัฒน์

ขอบคุณครับผมว่าดีมากเลยครับ

thank.......................