ศิลปากรรับตรงเภสัชศาสตร์

 

 

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทรับตรง (Direct Admission) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ทางออนไลน์ที่ www.research.su.ac.th/pharm

 โครงการที่เปิดรับและจำนวนรับโดยประมาณ รวม 60 คน

1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน

2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน

3. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ประเภทรับตรงและเพิ่มพิเศษ

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย

ประเภทผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ.รับรอง หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย (ต้องมีใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาแสดงเมื่อสอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

-ต้องศึกษารายวิชาทางด้านชีววิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต รายวิชาเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต รายวิชาฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครสอบทางออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ทางเว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th

สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร 087-9145241, 087-8045570, 087-8126425 เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น

 

 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์