มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับหลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครดังนี้
 
1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 25 คน  
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี รับจำนวน 10 คน
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ รับจำนวน 30 คน
4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับจำนวน 25 คน
5.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 10 คน
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รับจำนวน 30 คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2556
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า ความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ TOEFL 500 (CBT 173/IBT 61) 
 
ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ห้อง One-Stop Service วิทยาลัยนานาชาติ (ชั้น 2) อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครผ่านศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล (Yunnan Normal University) นครคุนหมิง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู (Chengdu University) นครเฉิงตู และ Ningxia Foreign Affairs & Translation Center of Ningxia Hui Autonomous Region นครอิ๋นชวน (Yinchuan) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.(66) 0 5394-2606 (One Stop Service Center) และ (66) 0 5394 2603-5 หรือ www.cmuic.cmu.ac.th 
 
 
 ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์