มรภ.สวนดุสิต ตรัง รับสมัครรอบ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปรกติ) ประจำปีการศึกษา 2556 รอบสอบคัดเลือกครั้งที่ 2
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 60 คน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จำนวน 30 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 30 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
พื้นความรู้ของผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่า
 
คุณสมบัติทั่วไป
-ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-มีบุคลิกภาพดี
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
 
สมัครออนไลน์ที่ www.dusittrang.com หรือที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เลขที่ 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.0-7522-1212 ต่อ 6806
 
  ที่มา : นิตยสารการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์