เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2553

ส่วนที่ 1 : ระบาย 1 คำตอบ
จำนวน 20 ข้อ (ข้อ 1 - 20) : ข้อละ 2 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 4
ข้อ 2 ตอบ 1
ข้อ 3 ตอบ 3
ข้อ 4 ตอบ 2
ข้อ 5 ตอบ 4
ข้อ 6 ตอบ 3
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 2
ข้อ 9 ตอบ 1
ข้อ 10 ตอบ 2
ข้อ 11 ตอบ 3
ข้อ 12 ตอบ 3
ข้อ 13 ตอบ 4
ข้อ 14 ตอบ 4
ข้อ 15 ตอบ 4
ข้อ 16 ตอบ 1
ข้อ 17 ตอบ 2
ข้อ 18 ตอบ 1
ข้อ 19 ตอบ 1
ข้อ 20 ตอบ 3

ส่วนที่ 2 : ระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ
จำนวน 20 ข้อ (ข้อ 21 - 40) : ข้อละ 3 คะแนน

ข้อ 21 ตอบ 32
ข้อ 22 ตอบ 30
ข้อ 23 ตอบ 94
ข้อ 24 ตอบ 2
ข้อ 25 ตอบ 2
ข้อ 26 ตอบ 27
ข้อ 27 ตอบ 8
ข้อ 28 ตอบ 60
ข้อ 29 ตอบ 2
ข้อ 30 ตอบ 6.25
ข้อ 31 ตอบ 39
ข้อ 32 ตอบ 171
ข้อ 33 ตอบ 120
ข้อ 34 ตอบ 2160
ข้อ 35 ตอบ .08
ข้อ 36 ตอบ 55.50
ข้อ 37 ตอบ 1
ข้อ 38 ตอบ 134
ข้อ 39 ตอบ .25
ข้อ 40 ตอบ 55

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 248 คน กำลังออนไลน์