โครงการค้นหา “สุดยอดผู้หลงใหลวิทยาศาสตร์” ณ ประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัคร

โครงการค้นหา “สุดยอดผู้หลงใหลวิทยาศาสตร์”
วันที่ 23-25 เมษายน 2556  
ณ ประเทศสิงคโปร์

นำทีมโดย คุณป๋องแป๋ง สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์ 2012

 

          เว็บไซต์วิชาการดอทคอม ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ได้เล็งเห็นความสำคัญวิทยาศาสตร์ จึงจัดโครงการค้นหา “สุดยอดผู้หลงใหลวิทยาศาสตร์ ” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีความสนใจ และชื่นชอบในวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ ได้มีเวทีในการแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้พัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ดีได้ในอนาคต 

          ดังนั้น โครงการค้นหา “ สุดยอดผู้หลงใหลวิทยาศาสตร์ ”  จึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศ ที่มีความชื่นชอบวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เก่ง เพียงคุณเป็นคนที่หลงใหลวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงเท่านั้น ผู้ที่แสดงความเป็นสุดยอดผู้หลงใหลวิทยาศาสตร์มากที่สุด จำนวน 5 ท่าน จะได้คัดเลือกให้เข้าร่วมเดินทางไปสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสิงคโปร์กับวิชาการดอทคอม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นำทีมโดย คุณป๋องแป๋ง สุดยอดแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์ 2012

วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
          2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนมีความรักและชื่นชอบวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
          3. เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในวิทยาศาสตร์ได้แสดงความโดดเด่นในสิ่งที่ตนเองรัก
          4. เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ และสัมผัสประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

          เยาวชนผู้ที่หลงใหลวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
กำหนดการการรับสมัคร
          เปิดรับสมัคร                        วันที่ 25 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่าน www.vcharkarn.com
                                                           ( http://study.vcharkarn.com/camp/show/33 ) 
          ประกาศผลการคัดเลือก           ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 จำนวน 5 คน  ผ่าน www.vcharkarn.com
                                                           ( http://study.vcharkarn.com/camp/show/33 ) 
          ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม         ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2556 ผ่าน www.vcharkarn.com
                                                            ( http://study.vcharkarn.com/camp/show/33 )
          วันที่จัดกิจกรรม                     วันที่ 23 - 25 เมษายน 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์

วิธีการสมัคร

          เยาวชนที่สนใจกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเรียงความในหัวข้อ “เรื่องราววิทยาศาสตร์ที่คุณหลงใหล”  (ใช้ตัวอักษร Angsana New 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) พร้อมแนบคลิปแสดงความหลงใหลวิทยาศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน 2 นาที) การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิจารณาจากการเขียนเรียงความและคลิปเป็นหลัก โดยผู้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
* ผลงานเรียงความและคลิปวิดีโอจะต้องไม่เคยเผยแพร่และเข้าร่วมประกวดกับโครงการอื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานมาจากผู้อื่น 
**เรียงความและคลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิชาการดอทคอม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ สสวท. สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการคัดเลือก

          คัดเลือกเยาวชนจำนวน 5 คน จากเรียงความเรื่อง “เรื่องราววิทยาศาสตร์ที่คุณหลงใหล” และ “คลิปแสดงความหลงใหลวิทยาศาสตร์ ” ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการชื่นชอบวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับ
          1. เยาวชนหันมาสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
          2. เยาวชนที่มีความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศ

กำหนดการ
 

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556  ณ ประเทศสิงคโปร์
05.30 - 06.00 น.             ลงทะเบียน ณ สนามบินดอนเมือง
07.05 - 10.25 น.             เดินทางโดยเครื่องบิน ถึงสนามบิน Changi
12.00 - 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.             แวะถ่ายรูปที่
                                            - Merlion รูปปั้นสิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์
                                            - Esplanade Theatre โรงละครที่มีสถาปัตยกรรมคล้ายเปลือกทุเรียน
                                            - Fountain of  Wealth น้ำพุแห่งความโชคดีเป็นน้ำพุขนาดใหญ่ในสิงคโปร์
14.30 - 17.30 น.             Science Center  (พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
17.30 - 18:30 น.             รับประทานอาหารเย็น
18:30 - 20:00 น.             Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก ชมวิวสิงคโปร์ แบบ 360 องศา
20:00 น.เป็นต้นไป           Check in ที่โรงแรม Costa Sand Resort (Downtown East)

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2556  ณ ประเทศสิงคโปร์

08.00 - 09.00 น.             รับประทานอาหารเช้า พร้อมเดินทาง
10.00 - 12.00 น.             Jurong Bird Park สวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
12.00 - 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 16.00 น.             Universal Studio สวนสนุกในเครือยูนิเวอร์แซลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
17.00 - 19.00 น.             รับประทานอาหารเย็นที่ Sentosa เกาะมหาสนุก
                                            - การแสดง Song of the Sea
21.00 น.เป็นต้นไป             เดินทางกลับโรงแรมกลับที่พักเพื่อพักผ่อน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2556  ณ ประเทศสิงคโปร์
08.00 - 9.00 น.               รับประทานอาหารเช้า 
09.00 - 12.00 น.             Army Museum (พิพิธภัณฑ์ทหาร)
12.00 - 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.             ช๊อปปิ้งที่ Orchard Road 
16.00 น.เป็นต้นไป             สนามบิน Changi
17.30 - 18.50 น.             เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

สนับสนุนโดย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

เว็บไซต์วิชาการ.คอม คุณกาญจนิดา กิตติสุบรรณ
02-5832802 star@vcharkarn.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์