ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.๖ (ตอน๑)พร้อมเฉลย

รูปภาพของ ppsmoorati

 

Name: ________________________________
1.    (193-238)x18=x
2.    (192-35)x5=x
3.    (120-89)x4=x
4.    (320-76)x4=x
5.    (95-146)x1=x
6.    (155-152)?43=x
7.    (214-171)?2=x
8.    (170-101)?22=x
9.    (30-104)?2=x
10.    (213-113)?21=x
11.    (259-307)?3=x
12.    (29-134)?44=x
13.    (129-309)?1=x
14.    (99-161)?6=x
15.    (158-95)?28=x
16.    (255-281)?3=x
17.    (269-240)?18=x
18.    (88-64)?6=x
19.    (210-1)?24=x
20.    (192-76)?5=x
?
Answer Sheet
1.    x=-810
2.    x=785
3.    x=124
4.    x=976
5.    x=-51
6.    x=129
7.    x=86
8.    x=1518
9.    x=-148
10.    x=2100
11.    x=-144
12.    x=-4620
13.    x=-180
14.    x=-372
15.    x=1764
16.    x=-78
17.    x=522
18.    x=144
19.    x=5016
20.    x=580

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล