งานหน่วย 3-4 ของ นาย บัญชา วอนสันเทียะ ม.3/4ก เลขที่ 9

หน่วย 3-4

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

ตอบ. 1.การวิเคราะห์ผลลัพท์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมา เมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว

2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยจะต้องพิจารณาจากผลลัพท์ว่าต้องการอะไร จึงจะป้อนข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ต้องการ

       3.การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน

       4.การวิเคราะห์ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

 ตอบ. รูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เขียนโปรแกรมมีอยู่ 3 รูปแบบ ซึ่งเรียกว่า โปรแกรมโครงสร้าง ดังนี้

   1.โครงสร้างตามลำดับ (sequence structure) เป็นโคครงสร้างการแสดงขั้นตอนทำงานไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง

เริ่มต้น 

↓ 

รับข้อมูล

คำนวนหาค่า mean

↓ 

แสดงการคำนวนค่า mean

จบการทำงาน 

      2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก (selscition structure) เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าจริงหรือไม่ หากจริงจะต้องทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง และถ้าเท็จก็จะต้องทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง

เริ่มต้น

↓ 

เท็จ← รับข้อมูล score → จริง

   ↓                                ↓ 

                                     แสดงผล 

                                      ↓

     →               Ó                 ← 

  ↓

จบการทำงาน 

 3. โครงส้รางแบบทำซ้ำ (iteration structure) เป็นโครงสร้างที่มีกระบวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข

   ↓


กำหนดค่าเริ่มต้น


↓          ←    เพิ่มค่า หรือลดค่า


เงื่อนไข                    ↑


เท็จ/false   ↓            →       ชุดคำสั่ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์