งานครั้งที่ 8 ม.2/11 ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ bmskittima

งานครั้งที่ 8 ม.2/11 ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล ภาคเรียนที่ 2/2555

ส่งบทคัดย่อ

พร้อมรูปในการนำเสนอ

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 05.00 น.

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง อักษรสายด้วยอัตราส่วนทอง

เด็กชายสุรเทพ  องค์ประกอบกุล เลขที่ 8 ม.2/11

เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วนพรัตน์ เลขที่ 17  ม.2/11

เด็กหญิงสัณห์สิรี ตันติธรรม เลขที่ 30  ม.2/11

บทคัดย่อ

http://www.thaigoodview.com/node/152484    

รูปภาพ

http://www.thaigoodview.com/node/152485   

  โครงงานนาฬิกาและความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์

เด็กชาย กฤตยชญ์  หล้าหลั่นเลขที่ 2 ม.2/11
 เด็กหญิงฑุลิกา  บุญมนเลขที่ 14 ม.2/11
เด็กณัฏฐณิชา  เภรีฤกษ์เลขที่ 15 ม.2/11 

 

บทคัดย่อhttp://www.thaigoodview.com/node/152340

รูปนำเสนอ

 บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวน้อยเเต่ปริมาตรบรรจุมาก

 เลขที่ 4 ,23,27

http://www.thaigoodview.com/node/152465

 

 บทคัดย่อโครงงานน้ำดื่มเหลือทิ้งในเบญจมฯ

เด็กชายภูชิสส์  ฤทธิขาบ เลขที่ 6

เด็กหญิงเมญาดา  มังสาทอง เลขที่ 25

เด็กหญิงศตนันท์  ไชยพงษ์ เลขที่ 29

ชั้นม.2/11

http://www.thaigoodview.com/node/152460

 

บทคัดย่อ โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ปลอดภัยด้วยเจลล้างมือ
1. เด็กชายสรวิชญ์        ดำรักษ์          ม. 2/11  เลขที่ 7
2. เด็กหญิงประวีณา     รักษ์ศรีทอง   ม.2/11  เลขที่ 18
3.เด็กหญิงปุญญานันท์  เพชรเพ็ง       ม.2/11  เลขที่ 20
http://www.thaigoodview.com/node/152457

โครงงานคณิตศาสตร ์เรื่องนาฬิกากับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์

เด็กชายกฤตยชญ์ หล้าหลั่น เลขที่ 2 ม.2/11

เด็กหญิงฑุลิกา บุญมน เลขที่ 14 ม.2/11

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เภรีฤกษ์ เลขที่ 15 ม.2/11

 http://www.thaigoodview.com/node/152447

ชื่อโครงงาน สมการการค้าน้ำใบเตย

ภาพการนำเสนอและบทคัดย่อ ( ล่าสุด )

ด.ช.ธนาธิป รัตนพันธ์ ม.2/11 เลขที่ 5 38770

ด.ญ.พัทธนันท์ จอกทอง ม.2/11 เลขที่ 21 38790

ด.ญ.พัทธวรรณ จอกทอง ม.2/11 เลขที่ 22 38791

บทคัดย่อ      http://www.thaigoodview.com/node/152431

ภาพการนำเสนอ    http://www.thaigoodview.com/node/152446

โครงงานพื้นที่รูปห้าเหลี่ยม

เด็กชายอภิรักษ์  สุปรียสุนทร  เลขที่ 10  ม.2/11

เด็กหญิงกชมน  จิตรมานะศักดิ์  เลขที่ 11  ม.2/11

เด็กหญิงชัชรินดา  ศรัทธากาล  เลขที่ 12  ม.2/11

http://www.thaigoodview.com/node/152444

รูปภาพของ bms38797

  โครงงานฟิวเจอร์บอร์ดจากกระดาษหนังสือพิมพ์

เด็กชายกรภัทร  การกรณ์ ม.2/11 เลขที่ 1

เด็กหญิงณัฐชา  วรรณคง ม.2/11 เลขที่ 16

เด็กหญิงวรธร  เทพรัตน์ ม.2/11 เลขที่ 28 

http://www.thaigoodview.com/node/152439 บทคัดย่อ

คุณครูกิตติมาค่ะ รูปภาพนำเสนอโครงงานหนูปริ๊นส่งให้คุณครูแล้วนะคะ 

 

 

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง Ratio of Pudding

เด็กชาย กิตติกร   อารีพล  เลขที่ 3

เด็กหญิง พิมพ์กาญจน์   ชุมศรี  เลขที่ 24

เด็กหญิง วงวรา    วิจาราณ์ 
เลขที่
26

บทคัดย่อ : http://www.thaigoodview.com/node/152433

ภาพ : http://www.thaigoodview.com/node/152434

ชื่อโครงงาน สมการการค้าน้ำใบเตย

ภาพการนำเสนอ

ด.ช.ธนาธิป รัตนพันธ์ ม.2/11 เลขที่ 5 38770

ด.ญ.พัทธนันท์ จองทอง ม.2/11 เลขที่ 21 38790

ด.ญ.พัทธวรรณ จองทอง ม.2/11 เลขที่ 22 38791

http://www.thaigoodview.com/node/152432

ชื่อโครงงาน สมการการค้าน้ำใบเตย

ด.ช.ธนาธิป รัตนพันธ์ ม.2/11 เลขที่ 5 38770

ด.ญ.พัทธนันท์ จองทอง ม.2/11 เลขที่ 21 38790

ด.ญ.พัทธวรรณ จองทอง ม.2/11 เลขที่ 22 38791

http://www.thaigoodview.com/node/152431

โครงงานเรื่อง รายรับรายจ่ายกับคณิตศาสตร์

เด็กชายอดิศร สุรญาณณ์ ม.2/11 เลขที่ 9 

เด็กหญิงชุติมณฑน์  ประทุมมณี  ม.2/11 เลขที่ 13

เด็กหญิงปานใจ  โชติประดิษฐ์  ม.2/11 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/152412

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 211 คน กำลังออนไลน์