งานครั้งที่ 8 ม.2/11 ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ bmskittima

งานครั้งที่ 8 ม.2/11 ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล ภาคเรียนที่ 2/2555

ส่งบทคัดย่อ

พร้อมรูปในการนำเสนอ

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 05.00 น.

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง อักษรสายด้วยอัตราส่วนทอง

เด็กชายสุรเทพ  องค์ประกอบกุล เลขที่ 8 ม.2/11

เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วนพรัตน์ เลขที่ 17  ม.2/11

เด็กหญิงสัณห์สิรี ตันติธรรม เลขที่ 30  ม.2/11

บทคัดย่อ

http://www.thaigoodview.com/node/152484    

รูปภาพ

http://www.thaigoodview.com/node/152485   

  โครงงานนาฬิกาและความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์

เด็กชาย กฤตยชญ์  หล้าหลั่นเลขที่ 2 ม.2/11
 เด็กหญิงฑุลิกา  บุญมนเลขที่ 14 ม.2/11
เด็กณัฏฐณิชา  เภรีฤกษ์เลขที่ 15 ม.2/11 

 

บทคัดย่อhttp://www.thaigoodview.com/node/152340

รูปนำเสนอ

 บทคัดย่อโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง พื้นที่ผิวน้อยเเต่ปริมาตรบรรจุมาก

 เลขที่ 4 ,23,27

http://www.thaigoodview.com/node/152465

 

 บทคัดย่อโครงงานน้ำดื่มเหลือทิ้งในเบญจมฯ

เด็กชายภูชิสส์  ฤทธิขาบ เลขที่ 6

เด็กหญิงเมญาดา  มังสาทอง เลขที่ 25

เด็กหญิงศตนันท์  ไชยพงษ์ เลขที่ 29

ชั้นม.2/11

http://www.thaigoodview.com/node/152460

 

บทคัดย่อ โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ปลอดภัยด้วยเจลล้างมือ
1. เด็กชายสรวิชญ์        ดำรักษ์          ม. 2/11  เลขที่ 7
2. เด็กหญิงประวีณา     รักษ์ศรีทอง   ม.2/11  เลขที่ 18
3.เด็กหญิงปุญญานันท์  เพชรเพ็ง       ม.2/11  เลขที่ 20
http://www.thaigoodview.com/node/152457

โครงงานคณิตศาสตร ์เรื่องนาฬิกากับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์

เด็กชายกฤตยชญ์ หล้าหลั่น เลขที่ 2 ม.2/11

เด็กหญิงฑุลิกา บุญมน เลขที่ 14 ม.2/11

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เภรีฤกษ์ เลขที่ 15 ม.2/11

 http://www.thaigoodview.com/node/152447

ชื่อโครงงาน สมการการค้าน้ำใบเตย

ภาพการนำเสนอและบทคัดย่อ ( ล่าสุด )

ด.ช.ธนาธิป รัตนพันธ์ ม.2/11 เลขที่ 5 38770

ด.ญ.พัทธนันท์ จอกทอง ม.2/11 เลขที่ 21 38790

ด.ญ.พัทธวรรณ จอกทอง ม.2/11 เลขที่ 22 38791

บทคัดย่อ      http://www.thaigoodview.com/node/152431

ภาพการนำเสนอ    http://www.thaigoodview.com/node/152446

โครงงานพื้นที่รูปห้าเหลี่ยม

เด็กชายอภิรักษ์  สุปรียสุนทร  เลขที่ 10  ม.2/11

เด็กหญิงกชมน  จิตรมานะศักดิ์  เลขที่ 11  ม.2/11

เด็กหญิงชัชรินดา  ศรัทธากาล  เลขที่ 12  ม.2/11

http://www.thaigoodview.com/node/152444

รูปภาพของ bms38797

  โครงงานฟิวเจอร์บอร์ดจากกระดาษหนังสือพิมพ์

เด็กชายกรภัทร  การกรณ์ ม.2/11 เลขที่ 1

เด็กหญิงณัฐชา  วรรณคง ม.2/11 เลขที่ 16

เด็กหญิงวรธร  เทพรัตน์ ม.2/11 เลขที่ 28 

http://www.thaigoodview.com/node/152439 บทคัดย่อ

คุณครูกิตติมาค่ะ รูปภาพนำเสนอโครงงานหนูปริ๊นส่งให้คุณครูแล้วนะคะ 

 

 

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง Ratio of Pudding

เด็กชาย กิตติกร   อารีพล  เลขที่ 3

เด็กหญิง พิมพ์กาญจน์   ชุมศรี  เลขที่ 24

เด็กหญิง วงวรา    วิจาราณ์ 
เลขที่
26

บทคัดย่อ : http://www.thaigoodview.com/node/152433

ภาพ : http://www.thaigoodview.com/node/152434

ชื่อโครงงาน สมการการค้าน้ำใบเตย

ภาพการนำเสนอ

ด.ช.ธนาธิป รัตนพันธ์ ม.2/11 เลขที่ 5 38770

ด.ญ.พัทธนันท์ จองทอง ม.2/11 เลขที่ 21 38790

ด.ญ.พัทธวรรณ จองทอง ม.2/11 เลขที่ 22 38791

http://www.thaigoodview.com/node/152432

ชื่อโครงงาน สมการการค้าน้ำใบเตย

ด.ช.ธนาธิป รัตนพันธ์ ม.2/11 เลขที่ 5 38770

ด.ญ.พัทธนันท์ จองทอง ม.2/11 เลขที่ 21 38790

ด.ญ.พัทธวรรณ จองทอง ม.2/11 เลขที่ 22 38791

http://www.thaigoodview.com/node/152431

โครงงานเรื่อง รายรับรายจ่ายกับคณิตศาสตร์

เด็กชายอดิศร สุรญาณณ์ ม.2/11 เลขที่ 9 

เด็กหญิงชุติมณฑน์  ประทุมมณี  ม.2/11 เลขที่ 13

เด็กหญิงปานใจ  โชติประดิษฐ์  ม.2/11 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/152412

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์