นาย กิตตินันท์ โสพุดอ่อน ม.3/14 เลขที่ 40

1. ตอบ 1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รัจากการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่แสดงออกมาเมื่อคอมพิวเตอร์ทำงานประมวลผลแล้ว มีหลายประเภทเช่น ผลลัพธ์ในรูปรายงานหรือในรูปแบบกราฟ เป็นต้น

           2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบและนำมาประกอบในการแก้ปัญหาได้

           3.วิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง  ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายในโปรแกรมเพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน

           4. วิเคราะห์วิธีการ หมายถึง ลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา

2. ตอบ   1. โครงสร้างตามลำดับ เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนทำงานตามลำดับก่อนหลัง หรือจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้น  

             2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใดซึ่งมี 4 ทางเลือก

             2.1 เลือกทำเฉพาะเงื่องไขเป็นจริง เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้น

             2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งและถ้าเป็นเท็จ    ให้ทำอีกคำสั่งหนึ่ง

              2.3 คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน เป็นการทำงานที่ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงทำคำสั่งหนึ่ง หรือจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นเท็จจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข เช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกเงื่อนไข 

              2.4 คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง ถ้าเงื่อนไขตรงกับส่วนใดให้ทำตามคำสั่งนั้นๆ

              3. โครงสร้างแบบทำงานซ้ำเป็นโครสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์