ด.ช. พชรพล กุศลานุคุณ ม.3/14 ข เลขที่ 27

 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ก่อนการเขียนโปรแกรม  มาเป็นข้อ ๆ  พร้อมอธิบาย  (9  คะแนน)

ตอบ 1.การวิเคราะห์ผลลัพธ์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับจากการแก้ปัญหา เมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้ว เรียกว่าผลลัพธ์ ซึ่งมีหลายประเภท เช่นผลลัพธ์ในรูปรายงาน เพื่อช่วยในการทำงาน ให้มีคุณภาพ

2.การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ อาจเป็นโจทย์ที่กำหนดหรือมีอยู่ และนำมาประกอบในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากผลลัพธ์

3.การวิเคราะห์ตัวแปร หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำในโปรแกรม เพื่อช่วยในการประมวลผลการทำงาน เช่น ผลลัพธ์จากการบวกเลข

4.การวิเคราะห์วิธีการ หมายถึง วิธีการหรือลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา

2. การเขียนโปรแกรม มี 3 รูปแบบ  ให้นักเรียนอธิบายมาเป็นข้อ ๆ  (อธิบายอย่างละเอียด)  (12  คะแนน) 

ตอบ 1.โครงสร้างตามลำดับ  เป็นโครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง ทำงานจากบนลงล่าง หรือทำงานจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด โดยมีจุดเริ่มต้นจุดเดียวและจุดสิ้นสุดจุดเดียว และแต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2.โครงสร้างแบบมีทางเลือก  เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไขเพื่อให้ตัดสินใจเลือกว่าจะใช้วิธีการใด โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่ หากเป็นจริงจะต้องไปทำคำสั่งชุดหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเท็จจะต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างแบบมีทางเลือกสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท

2.1 เลือกทำงานเฉพาะเงื่อนไขเป็นจริง

2.2 เลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเงื่อนไขจริงและเท็จ

2.3 คำสั่งเลือกแบบซ้อนกัน

2.4 คำสั่งแบบหลายทางเลือก เมื่อมีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง 

3.โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ เป็นโครงสร้างที่มีการวนการทำงานซ้ำๆ ตามเงื่อนไข เช่น เพื่อหาค่า Factorial ของตัวเลขใดๆ การหาผลคูณของสูตรคูณ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์