โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ลายสานรูปเรขาคณิต

เนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงงาน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การแปลงทางเรขาคณิต

การเลื่อนขนาน
คือการเลื่อนจุดทุกจุดไปตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็น  ระยะทางที่เท่ากันและใช้เวกเตอร์
ของการเลื่อนขนานเพื่อบอกทิศทางและระยะทาง 
ภาพที่เกดขึ้นมีทิศทางเดียวกับภาพเดิม 
สมบัติการเลื่อนขนานคือ

1. รูปต้นแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานเท่ากันทุกประการ

2. ระยะห่างระหว่างจุดที่สมนัยกันของรูปต้นแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานหรือขนาดของการเลื่อนขนานเท่ากัน

3. ส่วนของเส้นตรงที่สมนัยกันของรูปต้นแบบกับภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานจะเท่ากันหรือขนานกัน

4. การเลื่อนขนานจะต้องมีทิศทาง

การสะท้อน
คือ 
การแปลงที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อนโดยจุดทุกที่ไม่อยู่บนเส้น
สะท้อนจะ 
มีจุดสะท้อนซึ่งห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากับระยะห่างของจุดนั้นกับเส้นสะท้อน  สมบัติการสะท้อนคือ

1. รูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนเท่ากันทุกประการ

2. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนของส่วนของเส้นตรงนั้น
ไม่จำเป็นต้องขนานกันทุกคู่

3. ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดที่สมนัยกันบนภาพทีได้จากการสะท้อนจะขนานกันและไม่จำเป็นต้องยาวเท่ากัน

การหมุน
คือ 
การหมุนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด
O ที่ตรึงจุดหนึ่งเป็นจุดหมุนแต่ละจุด P บนระนาบมี P ? เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O ตามทิศทางที่กำหนดด้วยมุมที่มีขนาด K โดยที่ถ้าจุด P ไม่ใช่จุด O แล้ว OP = OP' และขนาดของมุม เท่ากับ k 2. ถ้าจุด P เป็นจุดเดียวกันกับจุด O แล้ว P เป็นจุดหมุน  สมบัติของการหมุนมีดังนี้

1. รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการ

2. ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จาก
การหมุนส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องขนานกันทุกคู่

3. จุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนแต่ละคู่
จะอยู่บนวงกลมที่มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางเดียวกัน
แต่วงกลมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีรัศมียาวเท่ากัน

 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วราศุภวิชญ์ 
ชั้นม
.2/13  เลขที่22

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์